Årsproduksjon av Rifle - M/1849 Kongsberg
Produksjonsoversikten er basert på observerte serienummer. Gi beskjed om du har et våpen som har årstall/nummer som ikke stemmer med oversikten.

År Serienummer Antall Merknad
1850 1-437 - -
1851 438-1734 - -
1852 1735-3289 - M/1849 med serienummer 3335 er merket 1852.
1853 3290-4972 - -
1854 4973-6052 - -
1855 6053-6906 - -

Tilbake til