Observerte eksemplarer av Rifle - M/1876 Krag-Petersson
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
ingen ca 1873-1874 Forsvarsmuseet FMU.000119 Kongsberg Våpenfabrikk. Prøvegevær. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Forsvarsmuseet
2 1877 - - Kongsberg Våpenfabrikk. Prøvegevær Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto: Svein Rudnå
3 1877 Forsvarsmuseet FMU.000121 Kongsberg Våpenfabrikk. Prøvegevær. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
27 - Forsvarsmuseet FMU.001715 Kongsberg Våpenfabrikk. Prøvegevær. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Forsvarsmuseet
62 - Forsvarsmuseet FMU.001189 Kongsberg Våpenfabrikk. Kontrollør: OK. Prøvegevær. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Forsvarsmuseet
35 1876 - - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: Svein Rudnå
80 1876 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
124 1877 Forsvarsmuseet FMU.019204 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
196 1877 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Privat
209 1877 Forsvarsmuseet FMU.019203 Carl Johans Vern. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
211 1877 Privat - Carl Johans Vern. Bilder ønskes
256 1878 www.walterborg.se - Carl Johans Vern. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Walter Borg´s vapenauktioner
272 1878 Marinemuseet MMU.046627 Carl Johans Vern. Bilder ønskes
370 1878 Forsvarsmuseet FMU.052848 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
397 1878 Privat www.kvf.no Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Foto: L.S.
401 1878 Rød Herregård Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Foto: R.W.
413 1878 Widforss - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
432 1878 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Nummerlik bajonett. Bilder ønskes
451 1878 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
465 1878 www.switzersauction.com - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
494 1878 Forsvarsmuseet FMU.030543 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
496 1878 Rød Herregård 82 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Foto: R.W.
546 1879 Privat Norske militærgeværer side 33 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
550 1879 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Foto: JEN
566 1879 Privat - Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
663 1879 www.skanfil.no Objektnummer 1009 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilder ønskes
693 1879 Forsvarsmuseet FMU.001639 Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Forsvarsmuseet
695 1879 Privat Carl Gustav Stads Gevärsfaktori. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Privat
750 1879 Privat - Carl Johans Vern. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Foto: N.N.

Tilbake til