Observerte eksemplarer av Rifle - M/1867 Remington (Hæren)
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
148 1868 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Foto: N.N.
6307 1871 Privat Ring rundt kronet K. Bilder ønskes
6493 1871 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Kontrollør: O.K. Bygget om til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: Willis Edward Perry
6991 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
7021 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
7059 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Foto: Lars Selnes
7068 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Bilde-14
Foto: Lars Selnes
7280 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
7340 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle med original pipe. Bilder ønskes
7370 1871 Forsvarsmuseet FMU.037004 Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
7485 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
7491 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
7791 1871 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
9141 1872 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
12644 1872 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
13970 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. Kontrollmerke OK. Ombygd. Bilder ønskes
14160 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
14261 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
14730 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
14877 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
15776 1873 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bilder ønskes
16083 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. Randtent. Bilder ønskes
16499 1873 Privat Ikke ring rundt kronet K. Kontrollør: O.K. Bygget om til hagle kaliber 24/65. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Foto: Privat
16922 1874 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Kontrollør: O.K. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: Willis Edward Perry
18947 1874 Privat Ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
19401 1874 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Bilde-14
Bilde-15
Bilde-16
Bilde-17
Foto: Roy Wollwik
19416 1874 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilder ønskes
19500 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
19548 1874 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
22020 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
22076 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Kontrollmerke OK. Bilder ønskes
22552 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bilder ønskes
22605 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Byttet pipe. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
23355 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
23368 1875 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
23858 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent. Pipen er kortet ned. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
24964 1875 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
25166 1875 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Finn Olav Olsen
25409 1875 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
27320 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
27506 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Tage Rensmoen
27773 1876 Privat Ring rundt kronet K. Kontrollmerke OK. Bilder ønskes
27790 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
27794 1876 Privat Ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
28131 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
28928 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
28974 1876 Privat Ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilder ønskes
29167 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
29440 1876 Privat Ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
29523 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
29527 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
29627 1876 Privat Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
30159 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
30795 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. Ombygd. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Andreas Rundløw
31714 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto: Jan Erik Heggland
32052 1876 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
32112 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
32733 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bilder ønskes
32751 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilder ønskes
33059 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bilder ønskes
33153 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Anonym
33722 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
34425 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
35526 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35560 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Kontrollert av Jacob Gabriel Lund. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
35766 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
35773 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
35917 1877 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Foto: Terje Alfheim
36786 1878 Privat ? kontrollmerker på pipen. Feilslått med nummer 56786. Bilder ønskes
37378 1878 Privat Blomqvist 127616-54 Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
37814 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bilder ønskes
38155 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
39035 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
40397 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
40718 1878 Privat Ikke ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
41193 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Boret opp til hagle kaliber 24. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
41282 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
41902 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
43114 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilder ønskes
43187 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: R.J.F.
43215 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Foto: Lars Selnes
43511 1879 Frammuseet Ring rundt kronet K. ? kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
44348 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
44482 1879 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
45484 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. Randtent. Bilder ønskes
46369 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bilder ønskes
47382 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilde-1
Bilde-2
Foto: L.H.M.
47980 1880 Privat Ikke ring rundt kronet K. 1 kontrollmerke på pipen. Randtent. Bilder ønskes
50152 1881 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilder ønskes
50487 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Trygve Thoresen
51217 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. Bygget om til hagle. Bilder ønskes
52004 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 3 kontrollmerker på pipen. Randtent. Bilder ønskes
52037 1882 Privat Ikke ring rundt kronet K. 2 kontrollmerker på pipen. Bygget om til sentertenning. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3

Tilbake til