Observerte eksemplarer av Rifle - M/1860 Landmark
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
59 1861 Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark. Bilder ønskes
73 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Uten pussestokk. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
79 1861 Privat Kommer Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark. Bilder ønskes
85 1861 Privat Kommer Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
86 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
123 1862 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: N.N.
134 1861 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
152 1862 Privat - Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
261 1861 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
306 1862 Privat - Med pussestokk. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
332 1862 Privat - Baksikte: Skarpksyttersikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Foto: L.H.M.
374 1862 Privat www.oldkongsbergarms.com Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
511 1862 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Låseklakk for døllebajonett. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Foto: L.H.M.
548 1862 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Jan Buchwald
729 1863 Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Ikke bygget om til Landmark. Omgjort fra sabelbajonett til døllebajonett. Bilder ønskes
772 18xx Privat www.norskevaapen.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
792 1862 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
853 1863 Forsvarsmuseet FMU.007061 Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
883 1864 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: Privat
984 1864 Privat www.kvf.no Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes
1041 1864 Privat - Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: N.N.
1218 1865 Norsk Bergverksmuseum KVM 0000030 Baksikte: Vinkellamellsikte. Bygget om til M/1860 Landmark. Bilder ønskes

Tilbake til