Revolver - M/1887 Nagant (Marine)
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1887-5144-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 5144. - Nagant M/1887 (Marine) levert fra Belgia. Legg merke til det firkantede kornet.
Modell og produksjon
Type
Revolver
Produsent
Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant
Konstruktør
Emile og Leon Nagant
Kunde
Marine
Modell
M/1887 Nagant (Marine)
Kaliber
7,5 mm Nagant
Produksjonsperiode
1891-1900
Antall produsert
ca 3200
Serienummer
ca. 2500 - ca. 5700
Tekniske Data
Mekanisme
Sentertenning
Magasinkapasitet
6
Totallengde
235 mm
Pipelengde
114 mm
Pipediameter v/munning
13 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Vekt
800 gram
Skjefte
Tre
Sikte
Fast skur og korn
Utstyr
Ammunisjon 7,5 mm Nagant
Beskrivelse

På 1870-tallet begynte Hæren å vurdere nye revolvere. Marinen anskaffet på denne tiden våpen på selvstendig grunnlag. I 1883 mottok Marinen et par 9 mm revolvere på lån, antagelig for å skaffe seg et inntrykk av hva Hæren vurderte. Da Hæren begynte en langvarig prosess for å få approbert 7,5 mm Nagant revolveren, iverksatte Marinen allerede i 1891 anskaffelse av Nagant revolvere. Disse hadde firkantet korn, identisk med de svenske m/1887, og kunne opereres både som enkeltspennere og selvspennere. Det er ikke funnet noen formell approbasjon av Nagant revolvere for Marinen. I omtaler av Marinens modell av Nagant revolver benyttes betegnelsen M/1893 som for Hærens revolver. Likevel må disse ansees for å være forskjellige fra Hærens på grunn av kornets utforming.

Marinen anskaffet totalt ca. 3200 7,5 mm Nagant revolvere fra 1891 til 1900. Alle ble innkjøpt fra Nagant i Belgia, og ble levert i små årlige partier. Det kan se ut som disse er nummerert fra ca. 2500 til ca. 5700.

Revolverne var i bruk i Marinen fram til 1945. Etter andre verdenskrig ble andre våpen tatt i bruk, og eksisterende beholdninger av Nagant revolvere ble avhendet.

Merking

De fleste kjente eksemplarene av Marinens revolvere har ingen spesiell norsk merking. De er kun merket med den originale belgiske merkingen med BREVET NAGANT samt serienummer på rammens venstre side. Dette gjør at de skiller seg fra de svenske revolverne m/1887 som har svensk kontrollmerking nedenfor serienummeret på rammen. Noen norske revolvere har norsk kontrollmerke, kronet N (Nandrup), under serienummeret.

Kilder
Flere bilder
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1887-5144-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 5144. - Dette eksemplaret har norsk kontrollmerte, kronet N, som tilhørte Nandrup.

Tilbake til