7,5 mm NAGANT

Marinen var først ute med å ta i bruk Nagants revolver i kaliber 7,5 mm Nagant i 1889. Hvordan Marinens patroner så ut i begynnelsen vites ikke, men det antas at denne patronen hadde papirviklet blykule.

Hæren innførte Nagant M/93 sammen med en patron med helmantlet prosjektil. Hylsen var av messing, ca 22,5 mm lang og hadde en kravediameter på 10,35 mm.

I 1897 fant Hæren ut at Marinens patron var bedre og approberte derfor en ny patron. Denne hadde et papirviklet blyprosjektil (7 gram) og en hastighet på 205 m/s ved 12,5 m.

I begynnelsen av 30-årene ble den helmantlede kulen approbert på nytt. Denne gang på grunn av krigskonvensjonene som forbød blykuler til krigsbruk.

Det finnes i dag en rekke forskjellige løspatroner til 7,5 Nagant. Det er kun utgaven som er lukket med kork som regnes å være av militær opprinnelse.

Til å begynne med ble hylser også innkjøpt fra utlandet, spesielt fra Østerrike og Belgia. Patronene ble ladd ved Hovedarsenalets Laboratorium. Etter noen år overtok Rødfoss Patronfabrikk. Det er kjent hylser fra 1907 med RP merking. Produksjonen fortsatte helt opp til 1940.

Rødfoss Patronfabrikk laget også en del tåregasspatroner i 7,5 mm Nagant for det daværende Rikspolitiet.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 2-1985, side 31).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel 189x ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-HA-Blykule-189x-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 191x-192x ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-RP-Blykule-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel Tidlig 1930 tall ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-RP-Helmantel-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Kork - ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Lospatron-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen 1969-1972 ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Rodplast-Side-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen - ./ammo/75NAGANT/patroner/Patron-75Nagant-Lospatron-NP-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1900 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1900-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1909 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1909-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1912 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1912-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1914 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1914-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1917 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1917-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1919 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1919-2.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1920 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1920-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1920 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-Stemplet-1920-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1921 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1921-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 1922 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-1922-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Papirviklet blykule 192x ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-100skudd-Blykule-1920-1.jpg
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel 1931 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Helmantel-1931-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Helmantel 1936 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Helmantel-1936-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen 1898 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Lospatron-1898-1.jpg
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen 1920 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Lospatron-1920-1.JPG
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen 1937 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Lospatron-1937-1.jpg
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen 1969-1972 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-BF-50skudd-Startpatron-1.jpg
7,5 mm Nagant Løspatron Ingen - ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-Gevelot-25skudd-Lospatron-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Blykule, RN - ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-Norma-50skudd-Blykule-103gr-1.JPG
7,5 mm Nagant Skarp Blykule 2005 ./ammo/75NAGANT/esker/Eske-75NAGANT-25skudd-Blykule-2005-1.png