Mitraljøse - Colt M/29 Førermitraljøse
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Forermitraljose-1.jpg
Foto: www.wikipedia.no - Manxruler - Colt M/29 førermitraljøse for fly. Legg merke til den lange ladearmen som er satt på for at piloten skulle få tatt ladegrep i flyet.
Modell og produksjon
Type
Mitraljøse
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Browning/Colt
Kunde
Flyvåpen
Modell
Colt M/29 Førermitraljøse
Kaliber
7,92x57
Produksjonsperiode
1936-1937
Antall produsert
181
Serienummer
F31-F211
Tekniske Data
Mekanisme
Automat
Utstyr
Ammunisjon 7,92x57
Beskrivelse

Colt 7,92mm mitraljøse M/29 ble antatt 22. mars 1929. Mitraljøsen var ikke lik den daværende amerikanske militære modellen, men en egen eksportmodell Colt MG38B. Det var en forutsetning av produksjonen skulle foregå ved Kongsberg Våpenfabrikk, men Vickers-Armstrongs Ltd krevde en førsteanskaffelse av 100 våpen til en samlet sum av 400 000,- NOK inklusive frakt og omkostninger.

Kontrakten ble satt opp mellom Colts Patent Manufacturing Company og Kongeriket Norge. En lisensavgift på 100,- USD skulle betales for hver mitraljøse som skulle produseres i Norge. Pengene skulle betales til Colts som igjen hadde avtale med Vickers-Armstrongs Ltd om en tilbakeføring av en fjerdedel til England.

Den første bestillingen endte til slutt på 91 vannavkjølte Colt mitraljøser. I tillegg kjøpte man 30 luftavkjølte mitraljøser for fly. 15 av disse var førermitraljøser og 15 var observatørmitraljøser. Både Hæren og Marinens Flyvevesen skulle standardisere på Colt.

Kongsberg Våpenfabrikk leverte det første 51 lisensproduserte Colt mitraljøsene i 1933. Disse våpnene fikk serienummer som fortsatte i samme serie som de som ble kjøpt inn fra England. Derfor fikk første lisensproduserte vannavkjølte Colt mitraljøse serienummer 92, samt første luftavkjølte fikk serienummer 31. Klikk på serienummerlinken over for å se hvilke serienummer som ble levert de følgende årene.

I 1937 ble det kun levert en mitraljøse. Man antar at dette skyldes at man var opptatt med å bygge om eldre mitraljøser til det nye kaliberet 7,92x61mm (7,92mm Tung). Bakgrunnen for dette var at man ønsket lengre rekkevidde i forbindelse med bruk av våpnene mot fly. Før 2 VK hadde man rukket å bygge om 612 våpen om til det nye kaliberet. Alle våpen fra serienummer 1050 og oppover ble produsert direkte i det nye kaliberet.

Behovet for mitraljøser ble i 1931 oppgitt til å være 1665 stk, inkludert 234 luftavkjølte flymitraljøser. Mye forandret seg utover i 30-årene og Coltmitraljøsen var fortsatt i produksjon ved krigsutbruddet. I 1937 ble prisen oppgitt til 2380,- pr stk for vannavkjølte og 2290,- pr stk for luftavkjølte mitraljøser.

For vannavkjølt M/29 ble skuddtakt oppgitt til 585-590 skudd pr min. Utgangshastigheten for våpen i kaliber7,92x57mm (lett) var 770m/s (3300 atm trykk), mens for våpen i kaliber 7,92x61mm (tung) var den 775m/s (3200 atm trykk). Et patronbånd med lett ammunisjon inneholdt typisk 250 skudd, mens tilsvarende for tung ammunisjon inneholdt 220 skudd.

Flymitraljøser ble kun levert i kaliber 7,92x57mm (lett).

Merking

Venstre side av kassen er typisk merket med kongemonogrammet til Haakon VII, "Mitr. M/29 ", Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, serienummer (F. XXX), produksjonsår og kontrollørmerke, f.eks. NR for Nils Ramm.

Kilder
Flere bilder
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Forermitraljose-Rustkammeret-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Colt M/29 Førermitraljøse utstilt ved Rustkammeret i Trondheim.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Forermitraljose-Rustkammeret-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Forermitraljose-Rustkammeret-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Forermitraljose-Rustkammeret-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

Tilbake til