7,92x57 mm

Etter andre verdenskrig fantes det store mengder tyske våpen i de norske avdelingene. Det var derfor naturlig å ta opp produksjonen av 7,92x57 mm. Raufoss produserte skarpe patroner samt ekserserpatroner med hvitkokte hylser med fire riller.

Norma Projektilfabrikk produserte løspatroner med umalte trepropper. I tillegg produserte de kortholdspatroner med et prosjektil bestående av en tom mantel med hullspiss. Disse ble levert med svak og normal ladning.

Hæren gikk etter hvert over til å bruke amerikanske våpen, og de tyske våpnene ble derfor overført til Heimevernet. Dette medførte økt behov for ekserserpatroner. Disse ble produsert av omladde tyske hylser med fire langsgående riller som ble utstyrt med en rød trepropp.

Heimevernet endret i perioden 1955-58 sine Mauser geværer fra 7,92x57mm til 7,62x63mm. En del av ammunisjonen ble derfor overført til Politiet der tysk og norsk ammunisjon brukt like opp i 70-årene.

(Kilde: Nordisk Våpenforum, Norske militærpatroner, Vidar Andresen, nr 3-1985, side 46).

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
7,92x57 Trykkskytingspatron Helmantel 1948 ./ammo/792x57/patroner/Patron-792x57-Raufoss-Trykkskyting-RA-1948-1.JPG
7,92x57 Løspatron Trekule 1950 ./ammo/792x57/patroner/Patron-792x57-Raufoss-Lospatron-RA-1950-1.JPG
7,92x57 Løspatron Trekule 19xx ./ammo/792x57/patroner/Patron-792x57-Norma-Trepropp-1.JPG
7,92x57 Ekserserpatron Trekule 195x ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-ekserser-50skudd-195x-4.JPG
7,92x57 Løspatron Ingen 1968 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-BF-Los-1-BF-68-4.JPG
7,92x57 Løspatron Trekule 1940 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-trepropp-50skudd-L2-1940-1.JPG
7,92x57 Løspatron Trekule 19xx ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-lospatroner-15skudd-1.JPG
7,92x57 Ekserserpatron Trekule 195x ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-ekserser-50skudd-195x-2.JPG
7,92x57 Skarp Helmantel 1950 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-helmantel-300skudd-1950-1.JPG
7,92x57 Skarp Helmantel 195X ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-helmantel-300skudd-195X-6.JPG
7,92x57 Skarp Helmantel ca 1948-1949 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-helmantel-15skudd-1948-1.JPG
7,92x57 Skarp Helmantel 1950 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-helmantel-15skudd-1950-1.JPG
7,92x57 Skarp Helmantel 1950 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-RA-helmantel-50skudd-1950-1.JPG
7,92x57 Skarp Korthold - ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-NP-kortholds-50skudd-Skolepatroner-057120-1.JPG
7,92x57 Skarp Korthold 1954-1955 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-NP-kortholds-50skudd-Skolepatroner-18-1955-1.jpg
7,92x57 Løspatron - - ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-NP-loespatron-50skudd-027417-1.JPG
7,92x57 Løspatron Ingen 1968 ./ammo/792x57/esker/Eske-792x57-BF-Los-1-BF-68-1.JPG