Soldatsabel - M/1888 Kavaleri
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695. - M/1888 Kavalerisabel produsert i 1890.
Modell og produksjon
Type
Soldatsabel
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Kavaleri)
Modell
M/1888 Kavaleri
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
1-ca 3508 (basert på observasjoner)
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Totallengde
1015 mm
Grepslengde
104 mm
Klingelengde
855 mm
Klingebredde
33 mm
Balglengde
885 mm
Vekt
1050 gram
Beskrivelse

Kavalerisabel M/1888 kalles også Krags Kavalerisabel etter konstruktøren Ole H. J. Krag. Krag var direktør ved KV 1880-1895. Sabelen ble approbert 15. juni 1888 som modell for fremtidig anskaffelse av sabler for kavaleri-under-klasserne.

Sabelens klinge er konstruert med prøyssisk forbilde. Grepet er etter østerriksk modell. Sabelen har stål platefeste hvor parerplaten svinger oppover og smalner av mot knappen. Platen er tredd på tangen og festet med en mutter. Ytterkanten av platen har en innbrett som forsterker denne. Parerplaten har 21 hull innenfor innbretten, samt to hull for huggrem. Nakkestykket er glatt med nittefliker på begge sider. Grepet er i tre trukket med lær, og har 22 riller. En gjennomgående bolt fester nitteflikene, tangen og grepet sammen. En stålring går rundt grepet nederst mot platen.

Klingen er svakt krummet, enegget, og tveegget mot spissen. Klingen har bred hulslipning.

Balgen er av stål med to bånd. Det øverste båndet har en hempe, mens det nederste båndet har en ring. Ringen kan være fjernet slik at bare båndet er igjen.

Sabelen forekommer stålblank, men også med svartlakkert feste og balg. Noen sabler har også brunert feste og balg. Det er sannsynlig at dette er fra senere produksjonspartier, og at hensikten med bruneringen var kamuflasje.

Sabelen ble benyttet fram til andre verdenskrig. I 1940 dro kavaleriavdelinger i krig med denne sabelen festet til sadelen.

Merking

Klingebrystet er merket med kronet K, O II (Oscar II), årstall og serienummer. Det forekommer også delvis merkede eller umerkede eksemplarer. Dette er enten våpen som har vært til reparasjon og fått ny klinge, eller våpen som er sammensatt senere av overskudds-/reservedeler fra produksjonen.

Kilder
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695. - Klingebrystet er stemplet med serienummer.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695. - Klingebrystet er stemplet produksjonsår 1890, Oscar II sitt kongemonogram, Max Lund sitt kontrollmerke, samt Kongbserg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-695-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 695.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1889-170-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 170.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1889-170-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 170. - Klingens høyre side er merket med serienummer 170.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1889-170-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 170. - Klingens venstre side er merket med produksjonsår 1889, Kong Oscar II sitt kongemonogram, kontrollmerke samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1889-170-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 170. - Klingens høyre side er merket med serienummer 170. Her vises også eksempel på merking av serienummer på balg nr 164.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3085-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3085. - Serienummer er stemplet på klingebrystet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3085-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3085.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3085-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3085.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3085-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3085.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3085-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3085. - Klingebrystet er stemplet med produksjonsår 1894, Oscar IIs kongemonogram, Jacob Maximilian Gran Paaske sitt kontrollmerke samt Kongsberg Våpenfabrikk sin krodene K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1450-1.jpg
Foto: norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 1450.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1450-4.jpg
Foto: norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 1450.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1450-2.jpg
Foto: norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 1450.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1450-3.jpg
Foto: norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 1450. - Klingebrystet er stemplet med produksjonsår 1892, Oscar IIs kongemonogram, Max Lund sitt kontrollmerke, samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/FMU.000346b.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 262. - Klingebrystet er stemplet med produksjonsår 1889, Oscar IIs kongemonogram, Max Lund sitt kontrollmerke, samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/FMU.000346a.jpg
Foto: Forsvarsmuseet - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 262.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-IngenNrKunS-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: Ingen. - Eksempel på huggreim i lær. Denne sabelen har kun en S merket på klingens nederste kant inn mot parerplaten. Ingen annen merking er påført.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-IngenNrKunS-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: Ingen. - Denne sabelen har kun en S merket på klingens nederste kant inn mot parerplaten. Ingen annen merking er påført.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-IngenNrMedStempler-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: Ingen. - Denne sabelen er kun merket med kronet K og krontrollstempel kronet S (Severin Simensen).

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-IngenNrMedStempler-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: Ingen. - Klingen er merket med kronet S og kronet K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-IngenNrMedStempler-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: Ingen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-UtenMutter-1.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: Ingen. - Variant uten mutter på toppen av grepet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-UtenMutter-2.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: Ingen. - Variant uten mutter på toppen av grepet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-UtenMutter-3.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: Ingen. - Variant uten mutter på toppen av grepet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-UtenMutter-4.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: Ingen. - Variant uten mutter på toppen av grepet. Merket med krontrollstempel kronet S (Severin Simensen) samt kronet K. Ingen serienummer eller årstall.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-UtenMutter-5.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Serienummer: Ingen. - Variant uten mutter på toppen av grepet. Merket med krontrollstempel kronet S (Severin Simensen) samt kronet K. Ingen serienummer eller årstall.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1682-1.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 1682. - M/1888 Krags kavalerisabel med serienummer 1682 produsert i 1893.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1682-2.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 1682. - Klingens høyre side er merket med serienummer 1682.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1682-3.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 1682. - Klingens venstre side er merket med produksjonsår 1893, Oscar II monogram, kontrollmerke og KVs kronede K.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-1682-4.jpg
Foto: - - Probus Auktioner - Serienummer: 1682.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-Reserveklinger-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Reserveklinger fra Kongsberg Våpenfabrikk. Klingene har små forskjeller i utførelse.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-Reserveklinger-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Forskjeller i gjengepartiet for reserveklingene.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-Reserveklinger-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Forskjeller i blodrandens utførelse.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-Reserveklinger-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Forskjeller i merking. Erstatningsklingene er kun merket på klingeryggen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508. - M/1888 Kavalerisabel produsert i 1894.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508. - Grepets deler inkludert parerplate er merket med sammensetningsnummer 184.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508. - Klingebrystets høyre side er stemplet med serienummer.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Soldatsabel-M1888-3508-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Dag Rune Nilsen - Serienummer: 3508. - Klingebrystets venstre side er stemplet med produksjonsår 1894, Oscar II sitt kongemonogram, Jacob Maximilan Gran Paaske sitt kontrollmerke, samt Kongbserg Våpenfabrikk sin kronede K.

Tilbake til