Blankvåpen

Modell Type Kunde Produsert Antall Serienummer
M/1818 Marinehuggert Marine 1817-1818 Ukjent -
M/1819 Infanterioffiserskårde Offiserskårde Hær (Infanteri) - - -
M/1820 Krigsskolens kadetter Offiserssabel Hær (Krigsskole) - - -
ca 1820 Entrepike Marinen Ingen
M/1820 Marinehuggert Mannskapshuggert Marine 1820- Ukjent -
M/1820 Sabel for ridende Jegere Soldatsabel Hær 1820- - -
M/1824 Infanterisabel Underoffiserssabel Hær (Infanteri) - - -
M/1825 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) - - -
M/1825 Artillerisabel Soldatsabel Hær (Artilleri) - - -
M/1825 Entrebile Entrebile Marine 1825- - Ingen
M/1826 Stykk- og standartjunkersabel Underoffiserssabel Hær ca 1826-1860 ca 40 Ingen
M/1826 Fotjegernes fanejunkersabel Underoffiserssabel Hær - - -
M/1826 Fanejunkerkårde Underoffiserskårde Hær - Ca 200? 1-200?
M/1833 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) - - -
M/1833 Artillerisabel Soldatsabel Hær (Artilleri) - - -
M/1835 Hirschfänger Underoffisershirschfänger Hæren 1835- Ukjent Ingen
M/1845 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) - 1500 -
M/1845 Kadettsverd Kadettsverd Krigsskolen - Ca 80 -
M/1850 Underoffiserssabel Marine 1849- - Ingen
M/1850 (ca 1852) Marinehuggert Mannskapshuggert Marine ca 1852- Ukjent Ingen
M/1852 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) 1852- 50 -
M/1852 Dyrlegesabel Offiserssabel Hær - - -
M/1854 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) - - -
Ca 1855 Entrebile Entrebile Marine ca 1855 - Ingen
M/1855 Infanterisabel Underoffiserssabel Hær (Infanteri) - - -
M/1856 Infanterisabel Offiserssabel Hær (Infanteri) 1856-1866 - -
M/1857 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) 1857- - -
Type 1859 Offiserssabel Hær - - -
M/1855/60 Infanterisabel Underoffiserssabel Hær (Infanteri) - - -
M/1860 (ca 1860) Marinehuggert Mannskapshuggert Marine ca 1860- Ukjent Ingen
M/1865 Fektesabel Fektesabel Hær 1865-1974 800 Ingen
Fektehuggert for Marinen Fektehuggert Marine - - -
M/1856/66 Infanterisabel Offiserssabel Hær (Infanteri) 1866- - -
M/1857/66 Kavalerisabel Soldatsabel Hær (Kavaleri) 1866- - -
M/1888 Kavaleri Soldatsabel Hær (Kavaleri) - - 1-ca 3508 (basert på observasjoner)
M/1892 Underoffiserssabel Hær 1892-1904 - -
M/1892/1904 Underoffiserssabel Hær 1904- - -
M/1890/04/06 Offiserssabel Hær 1890- - -
M/1891/04/06 Offiserssabel Hær - - -
M/1925 Dolk Hærens Flyvevesen 1925-1938 106 1-104 (samt 2 stk unummererte)