Observerte eksemplarer av Soldatsabel - M/1857/66 Kavalerisabel
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
123 1859 Privat - Klingebrystets høyre side er merket med serienummer og Charles XV sitt kongemonogram. Klingebrystets venstre side er merket med kronet K, kontrollmerke (Christian Gotlieb Jacobsen) og produksjonsår 1859. Klingeryggen er merket med kontrollmerke. Toppen av håndbøylen er merket med kronet K og serienummer 123. Balgen er merket med kronet K. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Foto: JPS
610 1860 Privat - Klingebrystets høyre side er merket med serienummer og Charles XV sitt kongemonogram. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollmerke (Maximilian Gran), kronet K, og produksjonsår 1860. Klingeryggen er merket med kontrollmerke. Toppen av håndbøylen er merket med kronet K og serienummer 610. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Bilde-11
Bilde-12
Bilde-13
Foto: Dag Rune Nilsen
1520 1860 Privat - Klingebrystets høyre side er merket med serienummer og Charles XV sitt kongemonogram. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollmerke (Maximilian Gran), kronet K, og produksjonsår 1860. Klingeryggen er merket med kontrollmerke. Toppen av håndbøylen er merket med kronet K og serienummer. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Dag Rune Nilsen
1560 1880 Privat - Klingebrystets høyre side er merket med serienummer, kontrollmerke (Max Lund), samt kronet K. Klingebrystets venstre side er merket med et merke og produksjonsår 1880. Klingeryggen er merket med kontrollmerke. Toppen av håndbøylen er merket med filermerke NV (ukjent), kronet K og serienummer. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: ESV

Tilbake til