Fangst- og redning

Det ble produsert drivpatroner, raketter og brannrør for fangst- og redningsgeværer produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Her vises eksempler på disse. M/28 fangstgeværet kunne i tillegg skyte standard skarpe 10,15x61R patroner. Se egen side for disse.

Kaliber Type Kule Produksjon Bilde
10,15 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/patroner/Patron-1015mm-drivpatron-16gram-1.JPG
12 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/patroner/Patron-12mm-drivpatron-18gram-1.JPG
12 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/patroner/Patron-12mm-drivpatron-13gram-Svartmalt-1.JPG
12 mm Hylseladning - 1966-1978 ./ammo/fangstredning/patroner/Patron-12mm-drivpatron-Xgram-8-67-1.JPG
12 mm Hylseladning - 1976- ./ammo/fangstredning/patroner/Patron-12mm-drivpatron-Xgram-1976-1.JPG
10,15x61R Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-2gr-1.jpg
10,15x61R Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-5skudd-Metall-18gram-Udatert-1.JPG
10,15x61R Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-5skudd-Metall-16gram-1967-1.JPG
10,15x61R Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-1015x61R-Drivpatron-5skudd-Metall-18gr-1.jpg
12 mm Hylseladning - 1954 ./ammo/fangstredning/esker/Eske-12mm-Drivpatron-5skudd-1954-1.JPG
12 mm Hylseladning - 1955 ./ammo/fangstredning/esker/Eske-12mm-Drivpatron-5skudd-1955-1.JPG
12 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-12mm-Drivpatron-5skudd-Blank-Metall-1.jpg
12 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-12mm-Drivpatron-5skudd-Metall-1.JPG
12 mm Hylseladning - - ./ammo/fangstredning/esker/Eske-12mm-Drivpatron-5skudd-JAN-1975-1.JPG
For 10,15x61R Brannrør - 19xx-195x ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-rakett-1.JPG
For 10,15x61R Rakett - 19xx-195x ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-rakett-4.jpg
For 10,15x61R Pilhode - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-pilhode-hvit-rød-tau-1.jpg
For 10,15x61R Pilhode - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-pilhode-hvit-rød-1.jpg
For 12 mm Rakett - 1952-19xx ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-m52-rakett-1.JPG
For 12 mm Rakett - 19xx-19xx ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-Raufoss-m52-rakett-1.jpg
For 12 mm Pilhode - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-m52-pilhode-svart-gummi-1.JPG
For 12 mm Pilhode - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-pilhode-oransje-1.jpg
For 12 mm Pilhode - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-pilhode-gul-1.jpg
For 10,15x61R Redningspil - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Redning-KV-m28-Redningspil-1.jpg
For 10,15x61R Fangstharpun - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-KV-m28-Fangstharpun-1.jpg
For 12 mm Fangstharpun - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-KV-m52-Fangstharpun-1.jpg
For 12 mm Fangstharpun - - ./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-KV-m52-Fangstharpun-Forbedret-1.jpg