Korneske - Korneske for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Litsheim-Korneske-Krag-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Roar Aasen - Korneske for korn til Krag-Jørgensen.
Modell og produksjon
Type
Korneske
Produsent
Johs. Litsheim
Kunde
Private
Modell
Korneske for Krag-Jørgensen
Tekniske Data
Beskrivelse

Johs. Litsheim børsemaker og finmekanisk verksted lokalisert i Odda spesialiserte seg på fabrikasjon av finere siktemidler. Litsheim annonserte for sine korn i Norsk Skyttertidende fra begynnelsen av 1950-tallet. I 1955 dukket det opp en annonse for korneske der Krag-Jørgensen skytterne kunne oppbevare inntil 14 korn samt et skrujern. Litsheim oppfant også en mekanisk skytestol for oppspenning av geværer som løste problemet med opptak av rekyl når geværet var fastspent i stolen.

Merking

Esken er merket med LITSHEIM'S KORNESKE. JOHS. LITSHEIM - ODDA. TELEFON 550. Spesialitet: Fabrikasjon av finere skitemidler.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Litsheim-Korneske-Krag-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Roar Aasen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Litsheim-Korneske-Krag-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Roar Aasen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Litsheim-Korneske-Krag-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende - Annonse fra Johs. Litsheim publisert i 1955.

Tilbake til