Skrujern - Skrujern for Kammerlader, Skrujernsdåse
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Daase-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Skrujern for skrujernsdåse for kammerlader
Modell og produksjon
Type
Skrujern
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
Skrujern for Kammerlader, Skrujernsdåse
Produksjonsperiode
1860-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

I 1860 foreslo Konstruksjonskommisjonen ett nytt skrujernssystem for alle kammerladnings- og peruksjonsvåpen. Dette ble approbert sammen med 4’’’ våpnene. Settet består av en skrujernsdåse med skrujern. Skrujernsdåsen har et spor i bunnen slik at den kan brukes som håndtak for skrujernene. I boksens lokk er det en liten beholder for olje. Til hvilken våpentype skrujernene tilhører kan sees ut av formen. Alle kammerladningsvåpnene har et skrujern med et firkantet hull for pistongen. For de 18 lødige geværene er det i tillegg en nøkkel med 8-kantet hull for krumtappmutteren.

Etter en tids bruk viste det seg at oljehuset var ubrukelig. Det gikk lett lekk og var nesten umulig å fylle da korken er en tynn messingskrue. Konstruksjonskommisjonen startet derfor nye prøver i 1864 med skrujern og glassflaske for olje.

Merking

Skrujernet er merket med filermerke.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Daase-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Daase-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Skrujernet er merket med filermerke O.H.Dette merket antas å tilhøre Olaus Hahn eller Ole Hoen som begge var våpenarbeidere (filere) ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Tilbake til