Hurtiglader - Hurtiglader for repetergevær
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Premier Løytnant Tobiesens hurtiglader for repetergevær (FMU.024904).
Modell og produksjon
Type
Hurtiglader
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Premierløytnant Tobiesen
Kunde
Hæren
Modell
Hurtiglader for repetergevær
Antall produsert
8
Tekniske Data
Beskrivelse

Premierløytnant Tobiesen konstruerte i 1923 et spesielt magasindeksel for Krag-Jørgensen geværet som skulle gjøre det mulig å tilføre geværet patroner fra et løsmagasin. Dekselet var tilpasset magasinet til Madsen maskingevær M/22 og hadde en omstiller som gjorde at man kunne velge å bruke patroner fra geværets innebyggede magasin eller fra løsmagasinet. Systemet ble omtalt som en hurtiglader.

8 hurtigladere ble fremstilt for prøver i Hæren. Det krevde mye arbeid å få fram en funksjonell modell, og hurtigladerne ble svært dyre. Prøvene viste trolig at mekanismen var lite feltmessig. Det store 25 skuddsmagasinet gjorde at geværet ble sidetungt og ubehagelig å skyte med. Mekanismen ble ikke approbert for bruk i Hæren. KV tok i oktober 1924 norsk patent nr 40109 «Anordning ved løsmagasin for repetergevær» for mekanismen.

Merking
Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Krag-Jørgensen påmpntert Permier Løytnant Tobiesens hurtiglader for repetergevær (FMU.202339).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-5.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-6.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Madsen-Magasin-Adapter-7.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Magasin for Madsen MG M/22 (FMU.202339-1).

Tilbake til