Båndfyller - For Colt Mitraljøse M/29
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-LETT-M1918-KV-1.JPG
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Båndfyller for Colt Mitraljøse M/29 Lett (FMU.205054).
Modell og produksjon
Type
Båndfyller
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Okkupasjonsmakten
Modell
For Colt Mitraljøse M/29
Produksjonsperiode
194x
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Beskrivelse

Båndfyllere ble brukt for å fylle patronbeltene for mitraljøsene dersom man hadde tilgang på løse patroner og brukte belter. Båndfylleren som vises her er for fylling av 7,92x61mm (7,92 mm tung) i tøybelter for Colt mitraljøse M/29.

I Meddelelser til Hæren fra 1931 ser man at det ble lånt ut en båndfyller til hvert infanteriregiment til bruk under årets øvelse. Dette på grunn av en arbeidsstans som medførte at man ikke kunne levere ferdig båndet ammunisjon. Året etter gis det beskjed om at all ammunisjon som ikke er båndet skal leveres til Raufoss Ammunisjonsfabrikk via lokalt arsenal.

I utgangspunktet skulle altså ammunisjonen leveres ferdig båndet fra Raufoss. Båndfyllere skulle derfor bare unntaksvis finnes ute ved de militære avdelingene. Under andre verdenskrig endret dette seg da tyskerne satte i gang produksjon av båndfyllere ved Kongsberg Våpenfabrikk.

Merking

Båndfyllerne produsert ved KV er merket med «MITRALJØSE M/29 7,92 mm LETT AMM» eller «MITRALJØSE M/29 7,92 mm TUNG AMM». Fyllerne er merket med WaA 84 som var tyskernes kode for Kongsberg Våpenfabrikk.

Kilder
Brukt i våpen
Mitraljøse - Colt M/29 LETT
Mitraljøse - Colt M/29 TUNG
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-LETT-M1918-KV-2.JPG
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Båndfyller for Colt Mitraljøse M/29 Lett (FMU.205054).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-LETT-M1918-KV-3.JPG
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Båndfyller for Colt Mitraljøse M/29 Lett (FMU.205054).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-KV-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Kristian Johnsen - Båndfyller for Colt Mitraljøse M/29 Tung.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-KV-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Kristian Johnsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-KV-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Kristian Johnsen - Båndfyllerne er merket med WaA 84 som var tyskernes kode for Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-KV-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Kristian Johnsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Bandfyller-M29-TUNG-M1918-USA-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Kristian Johnsen - Amerikansk utgave av båndfyller M/1918.

Tilbake til