Magasinsperre - Plomberingsutstyr for Mauser rifle
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Plomberingsutstyr for Mauser rifle.
Modell og produksjon
Type
Magasinsperre
Produsent
-
Kunde
Private
Modell
Plomberingsutstyr for Mauser rifle
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Beskrivelse

I perioden 1902-1906 var all villrein fredet. Fra 1907 ble det tillatt jakt med enkeltskuddsrifle. Rifler med magasin måtte plomberes slik at magasinet ikke kunne benyttes. Flere ulike løsninger fantes avhengig av våpentype. For å plombere magasinet på Mauser riflen ble det utviklet et eget plomberingssett.

Plomberingssettet består av et magasininnlegg i aluminium, en magasinlåsebolt med spor og fjær, kryss-skrue med hull for plombetråd, samt plombetråd med plombe.

Magasinbunnen åpnes og magasinfjær og mater trekkes ut. Magasinlåsebolt og kryss-skrue byttes ut. Magasininnlegget legges rundt magasinfjæren og alt føres inn i magasinbrønnen igjen. Plombetråd settes mellom magasinlåsebolt og krysskrue. Magasinet er nå plombert.

Merking

Esken er merket "PLOMBERINGSUTSTYR for MAUSER rifle".

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Magasininnlegget er laget i aluminium.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Utdrag fra Gresvig katalog 1969.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Utdrag fra Gresvig katalog 1969.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Utdrag fra Gresvig katalog 1969.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Mauser-Plomberingsutstyr-Magasin-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Utdrag fra Gresvig katalog 1980.

Tilbake til