Ladeverktøy - For Krag patroner, Jensen patronlademaskin - forbedret
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Jensen patronlademaskin.
Modell og produksjon
Type
Ladeverktøy
Produsent
L.A. Enger & Co
Konstruktør
Christian Jensen
Kunde
Private
Modell
For Krag patroner, Jensen patronlademaskin - forbedret
Tekniske Data
Beskrivelse

Jensen patronlademaskin med nødvendige stasjoner for ladning av komplett patron. Ytterste stasjon fungerer som hetteuttaker når en stang med nål settes inn. Innerste stasjon presser hylsehalsen og setter inn ny hette. Hendelen på siden løser hylsen etter pressing. Etter fylling av krutt flyttes patronen til ytterste stasjon igjen der en kuleisetter ble brukt for å presse kulen på plass.

Denne modellen ble annonsert blant annet i Norsk Skyttertidende i 1909.

Merking

Ingen merking

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Stang for uttaking av brukt tennhette.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Hylsen støttes i brunnen av en stang med en splitt som gjør at den brukte hetten kan presses ut. I denne stasjonen brukes en stang for uttaking av hette kombinert med kuleisetteren for å presse hetten ut.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Hylsehalsen presses og ny hette settes inn. Hendelen på venstre side brukes for å løsne hylsen etter pressing.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Hylsen tilbake i ytterste stasjon. Nå med kulesisetter for å presse kulen på plass.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Kuleisettere for ulike kuletyper.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladaeapparat-Jensen-18-03-1898-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Jensens lademaskin-annonse fra "DEN 17de MAI" den 18.mars 1898.

Tilbake til