Patronlademaskin - Olsen-Maseng Patronlademaskin Model 1908
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Model 1908 Olsen-Maseng Patronlademaskin med tre stasjoner.
Modell og produksjon
Type
Patronlademaskin
Produsent
Olsen-Maseng
Konstruktør
Olsen-Maseng
Kunde
Private
Modell
Olsen-Maseng Patronlademaskin Model 1908
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
Ukjent
Basert på modell
Tekniske Data
Beskrivelse

Model 1908 patronlademaskin har tre stasjoner; hetteuttak, presse hylsehalsen/sette i ny hette, samt kuleisetting.

Hylsen ble først satt på den utfellbare stangen med nålen. Denne ble brukt til å trykke ut den avskutte tennhetten. Deretter ble hylsen flyttet til stasjon 2. Her ble halsen kalibrert og den nye hetten satt på plass. Kruttvekten henger på en svingbar arm på toppen av pressen. Den klassiske ladevekten for ballistittkruttet var en ettøring og en tennhette på venstre vektskål. Den kruttfylte hylsen ble satt inn på stasjon 3 for innsetting av kule. Kule-isetteren var stillbar og man kunne lade med kort blyspiss for småviltjakt eller lang blyspiss for reinsdyr og elg. For kuleisetting fantes det med isettere både for butt (typisk B-kule) og spiss (typisk D-kule).

Merking

Armens overside er merket med "OLSEN-MASENG PATENT". I tillegg kan armen være stemplet med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Stasjon 1: Den utskutte hylsen ble først satt på en utfellbar stang med en nål i enden. Denne ble brukt til å trykke ut den avskutte hetten.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Stasjon 2: Kalibrering av hylsehalsen og innsetting av ny hette.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Kruttet ble veid opp med medfølgende kruttvekt. En ettøring og en tennhette ble brukt som vekt for passe ladning for ballistittkrutt.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Stasjon 3: Isetting av kule.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Dette apparatet er merket med serienummer og "OLSEN-MASENG PATENT".

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Dette apparatet har ikke serienummer og er merket "OLSEN-MASENG PATENT".

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Serienummer: 4330. - Kuleisetter for B-kule og D-kule.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Ladeapparat-Olsen-Maseng-Model1908-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Annonse fra prisliste datert 1911.

Tilbake til