Skrujern - Skrujern for Kammerlader, 1. modell
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Skrujern for kammerlader - 1. modell, merket med CE (filermerket til Christen Engelsen) og L.
Modell og produksjon
Type
Skrujern
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk/Liége/Herzberg
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
Skrujern for Kammerlader, 1. modell
Produksjonsperiode
1842-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Denne type skrujern ble approbert til kammerlader M/1842 og deretter produsert til alle 18 lødige geværer fram til 1859. Skrujernene ble også levert til kammerladerne fra Liége og Herzberg.

Skrujernet er stjerneformet med tre armer. To av armene har skrujern. Den tredje armen har fastnøkkel for krumtappmutteren.

I 1860 ble en nytt system innført med skrujernssdåse med oljehus og to mindre skrujern. Disse var ikke spesielt solide og allerede i 1864 satte man i gang med nye prøver. Man tok samtidig i bruk de gamle stjerneformede skrujernene igjen for 18 lødige geværene.

Merking

Skrujernet er merket med filermerke og kontrollmerke.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Liege-1.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Kammerladerne fra A. Francotte, Liége, Belgia ble levert til Norge hadde også medfølgende verktøy som vist her. Legg merke til at denne har skrujern på alle kanter sammenlignet med den norskproduserte som bare har to skrujern. Dette kan være årsaken til at flere belgiskproduserte kammerladere har en skade på treverket på venstre side av kassen da enden av skrujernet skrapet inntil treverket ved løsning av mutteren.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Liege-2.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Verktøyet er merket med kontrollmerke i form av en kronet S på samme måte som geværene.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Kammerlader-Skrujern-Liege-3.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - .

Tilbake til