Retteflate - M/??
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Adolf - Transportkasse for M/29 Colt mitraljøse med retteflaten oppstilt på lokket.
Modell og produksjon
Type
Retteflate
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Selmer
Kunde
Hæren
Modell
M/??
Produksjonsperiode
?
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
1-?
Tekniske Data
Totallengde
mm
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk produserte retteflater for militær bruk. Disse ble blant annet brukt i forbindelse med M/29 Colt mitraljøsen når disse ble brukt til indirekte skyting.

Retteflatene ble satt sammen på Kongbsberg ved hjelp av tysk optikk. Kongsberg produserte også tilhørende trefoter.

Det er pr i dag ikke kjent hvor mange retteflater KV produserte, men ved utbruddet av andre verdenskrig var det totalt 582 retteflater ved mitraljøseavdelingene.

Merking

Trefoten er merket med serienummer og Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-1.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Trefot for retteflate produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-2.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Trefoten er merket med serienummer og Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-3.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-4.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 217.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Retteflate-KV-217-5.jpg
Foto: www.kvf.no - John Anders Aadland - Serienummer: 217. - En klemskrue på hver fot gjør nivellering mulig i kupert terreng.

Tilbake til