Dioptersikte - M/23 for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Kongsberg M/23 diopter. Siktet er merket med kronet K.
Modell og produksjon
Type
Dioptersikte
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private
Modell
M/23 for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode
1922-193?
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk utviklet et eget dioptersikte i løpet av 1922 med utgangspunkt i andre dioptersikter som var tilgjengelig på markedet. Det var mulig å bytte størrelse på diopterhullet samt sette på en skjerm. I forkant kunne man regulere lysstyrken. Under prøvene hadde dioptersiktet blitt forbedret ytterligere.

Dioptersiktet er stillbart i høyde og side og har tannstang og avstandstrommel for avlesning av skuddholdene. Siktet ble levert med utskiftbare diopterskiver med hull 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 og 2.0 mm. Siktet ble plassert på låskassens høyre side foran hevarmen og er festet med to skruer.

Avstandstrommelen har delstreker for hver 25 m til 1000 m for B-kule og 1200m for D-kule. Sidestillingen har stillskrue med en femtedels poeng inndeling på 1 meter 10 delt skive på 100 meter. Høydestillingen kan finstilles. Videre har siktet stengefløy for låsing etter at dette er innstilt i høyde.

Det var vanligvis ikke annen merking på stillskruen enn avstandene. Enkelte stillskruer ble likevel merket med M/23 foran avstandsstreken for 100m. Geværene ble levert med slike sikter i 1923/1924.

I løpet av 1925/1926 innførte Hæren D-patron som normalpatron. Dioptersiktene fikk derfor nye avstansskalaer. Leverte geværer ble tilbakekalt for endring av skalaer, mens nye våpen ble levert med inndeling for D-patron. Den nye stillskruen ble merket M/23-D. Det ble også laget stillskruer for D-patron for M/1925 og M/1894. Disse ble merket med M/94-D. Stillskruene hadde avstandsinndeling opp til 1200 m.

For M/23 dioptersiktet ble det utviklet et eget diopterdeksel for beskyttelse av siktet under transport. Se egen side for dette.

I 1930 kom et forbedret dioptersikte M/30, men M/25 og M/30 ble solgt parallellt i flere år slik reklamen fra mai 1933 nedenfor viser.

Merking

Dioptersiktet er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Høydeskalaen er merket med streker for avstander fra 100-1000 m (B-patron) og 100-1200 m (D-patron). Noen sikter er merket M/23, M-23D eller M/94D foran 100m streken for å indikere typen ammunisjon høydeskalaen er beregnet for. Siderettingsskruen er også merket med streker og tall.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Kongsberg M/23 dioptersikte for Krag-Jørgensen M/1894. Siktet har høydetrommel for D-ammunisjon.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Kongsberg M/23 diopter med diopterdeksel. Se egen side for beskrivelse av dette.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-1929-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Dioptersikter og spesialkorn fra Kongsberg Våpenfabrikk. Datert februar 1929.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Siktemidler fra Kongsberg Våpenfabrikk. Datert mai 1933.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Dioptersikte-KV-M23-Krag-Platou-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - M/23 dioptersikte fra Kongsberg Våpenfabrikk. Utdrag fra H. Platou & Co katalog.

Tilbake til