Innleggspipe - AG3 Innleggspipe kal .22
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-1614-2.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 1614. - Sett med kaliber .22 innleggspipe for AG3
Modell og produksjon
Type
Innleggspipe
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Forsvaret
Modell
AG3 Innleggspipe kal .22
Antall produsert
Ukjent
Tekniske Data
Totallengde
mm
Pipelengde
482 mm
Pipediameter v/munning
7,60 mm
Antall rifler
6
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:16"
Vekt
Nedpakket i trekasse: 4800 gram
Beskrivelse

Innleggspipe kal .22 er et øvingssett laget for montering i AG3. Systemet er rekyldrevet og kan brukes både for enkeltskudd og automatisk ild. Patronene tilføres våpenet med et vanlig magasin med tilbringer som er ombygget for kal .22.

Magasinet har plass til 20 patroner. Skuddtakt ved automatisk ild er 12-14 skudd pr sek. Praktisk skuddvidde er 100-1600 m.

Settet er pakket i en trekasse som inneholder innleggspipe, sluttstykke med sluttstykkebærer, 2 magasiner og pussesaker.

Innleggspipen i kal .22 er under bruk innlagt i løpet på AG3. En festering bakerst på pipen holder denne på plass når sluttstykket føres tilbake eller når magasinet tas ut. Så lenge magasinet er i våpenet, så vil dette sørge for at løpet ikke løsner. To parallelle flater bak festeringen hindrer at pipa dreies i låsestykket. En tversgående slisse danner leie for utdrageren.

Sluttstykket består av sluttstykkebærer med rekylfjærrør, sluttstykkehode og bufferfjær med stang. Bufferfjæren holdes på plass av to festeskiver. Tennstempel med slagbolt og fjær holdes på plass i sluttstykkehodet ved hjelp av en dobbelt splintsikring. Under skyting rekylerer sluttstykkehodet mens sluttstykkebæreren er i ro. Sluttstykkehodet låser patronen i kammeret i avfyringsøyeblikket ved hjelp av sluttstykkebærerens tyngde.

Magasinet er det samme som for AG3, men er forsynt med en tilbringermekanisme for kal .22 ammunisjon. Det finnes to magasiner i setter som hver tar 20 patroner. Bakre del av låseplaten over tilbringeren fungerer også som utkaster for patronhylsen.

Pussesakene oppbevares i en plasteske og består av pussesnor, 2 stk pussebørster (derav en i metall), en oljeflaske og en pussekost. Pussesnoren er av metall med pusselappøye i den ene enden. Pusselappen som normalt brukes for AG3 deles i to og kan da brukes i løpet uten å bli sittende fast.

Innleggspipen monteres ved å ta av magasinet og kolben, og svinge ned underbeslaget. Ta ut sluttstykke. Sett inn innleggspipen og sluttstykke for kal .22. Sett på kolben.

Treffpunkt for 7,62mm NATO på 200 m, og treffpunkt for kal .22 på 50 meter sammenfaller. En omdreining på siktetrommelen tilsvarer 1,5 cm på 50 m.

Merking

Kassen er merket med NATO stock number (NSN) 1005-25-115-3819, ”Kal. 22 INNLEGGSPIPE AG3”, samt serienummer.

Kilder
Brukt i våpen
AG3
AG3F1
AG3F2
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-1614-1.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 1614. - Trekassens lokk er merket med innhold og NATO stock number.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-1614-3.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 1614. - Innleggspipe, sluttstykke med sluttstykkebærer, samt magasin.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-1614-4.jpg
Foto: FMU - Askild Antonsen - Serienummer: 1614. - Magasinet er det samme som for AG3, men er forsynt med en tilbringermekanisme for kal .22 ammunisjon.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarets Overkommando/Hærstaben - Innleggspipe (1), magsin for kal .22 (2), samt sluttstykke med sluttstykkebærer (2).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarets Overkommando/Hærstaben - Magasinhus (1), tilbringer (2), tilbringerfjær (3) og utkaster (4).

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarets Overkommando/Hærstaben - Korrekt montering av innleggspipe.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarets Overkommando/Hærstaben - Kasse for innleggsløp kal .22.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-AG3-Innleggslop-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarets Overkommando/Hærstaben - Plassering av delene som inngår i settet. Innleggspipe (1), sluttstykke med sluttstykkebærer (2), magasiner (3), samt pussesaker (4).

Tilbake til