Dioptersikte - M/30 for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-470-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Kongsberg M/30 diopter. Siktet er merket med kronet K, våpenet serienummer og kontrollørens merke.
Modell og produksjon
Type
Dioptersikte
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Private
Modell
M/30 for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode
1930-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen eller våpenets serienummer
Tekniske Data
Beskrivelse

I 1930 introduserte Kongsberg Våpenfabrikk en ny modell, M/30, som var en forbedret utgave av M/23. M/23 hadde vist seg å være for spinkelt i bruk. M/30 var kraftigere konstruert og kunne tas av under transport. Siktet ble festet med tre skruer istedenfor to som ved den forrige modellen.

Siktet er stillbart i side og høyde. Sidestilling skjer ved hjelp av en skrue med knepp for hvert point på 200, 300 og 400 meters normalskive. En omdreining av skruen tilsvarer 4 points. Høydestillingen skjer ved hjelp av tannstang og drev som er festet til avstandstrommelen. Inndelingen har en strek for hver 25 m inntil 1200 m. Etter innstilling av avstanden låses høydestillingen ved hjelp av en stengfløy.

Diopterskiven er utskiftbar og leveres med 1.50, 1.75, 2.00 eller 2.25 mm hull. Avstandstrommelen kan ha inndeling enten for B-ammunisjon eller D-ammunisjon.

Merking

Siktet er merket med kronet K samt kontrollørens merke. Sikter som er levert påmontert våpenet kan også ha våpenets serienummer påstemplet.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-470-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Kongsberg M/30 diopter. Sidejusteringsskruen er på venstre side.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-470-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Kongsberg M/30 diopter. Skala for sidejusteringsskruen.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-xxxx-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Kongsberg M/30 diopter. Siktet er merket med kronet K (verktøy K) og kontrollørens merke.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-xxxx-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Kongsberg M/30 diopter. Siktet er merket med kronet K (verktøy K) og kontrollørens merke.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-xxxx-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Erik Eriksen - Kongsberg M/30 diopter. Baksiden er merket med "C", "40". Siktefoten er merket med "45" og "B".

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-Vindavdriftstabell-Utgave2.jpg
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes - Vindavdriftstabell for Kongsberg M/30 diopter.

./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Diopter-M30-Forbedret-Mai-1948-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Kongsberg M/30 diopter i forbedret utgave.

Tilbake til