Skrujern - Skrujern for Krag-Jørgensen
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skrujern-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Skrujern
Produsent
Fortuna Mekaniska Verkstad/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren, Marinen og private
Modell
Skrujern for Krag-Jørgensen
Produksjonsperiode
1896-
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Tekniske Data
Totallengde
110 mm
Beskrivelse

15. oktober 1896 ble det approbert et skrujern for Krag-Jørgensen geværene. Dette var basert på et tilsvarende skrujern som ble laget for Jarmann geværene. Forskjellen ligger i at Krag-Jørgensen skrujernet hadde en annen utforming på skrubladet, låsebolten samt gjengepartiet bak. Skrujernene er dessuten merket "6,5" på skrubladet. Skrujernbladet kunne tas ut og snus slik at man fikk et skrujern med annen bredde.

Etter approbasjonen ble alle Hærens våpen levert med dette skrujernet. Private utgaver ble levert uten, men det var mulig å kjøpe skrujern som ekstrautstyr. En del brukte Jarmann skrujern ble solgt til skyttere til redusert pris.

Skrujernet ble brukt i forbindelse med adskillelse og puss av våpenet. Håndtaket er gjenget i bakenden slik at det kan skrus på geværets utstøterstokk. Skrudde man 3 utstøterstokker sammen med skrujernets håndtak på enden, hadde man en komplett pussestokk.

Fortuna Mekaniska Verkstad i Sverige leverte minst 45 000 skrujern før mai 1897. Etter dette tok Kongsberg Våpenfabrikk selv opp produksjonen.

Merking

Skrubladet er merket med 6,5 for å skille dem fra tilsvarende skrujern for Jarmann geværet.

Kilder
Flere bilder
./guns/utstyr/bilder/Utstyr-Krag-Skrujern-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Lars Selnes

Tilbake til