Signalpistol - M/1951 (K.ART.NR.)
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-278-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Håvard Nordmo - Serienummer: 278.
Modell og produksjon
Type
Signalpistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Kystartilleri
Modell
M/1951 (K.ART.NR.)
Kaliber
Kal 4
Produksjonsperiode
1952
Antall produsert
Ca 1000
Serienummer
K.ART.NR. NNN-K.ART.NR. NNN
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Brekk
Totallengde
260 mm
Pipelengde
155 mm
Pipediameter v/munning
30 mm
Vekt
960 gram
Skjefte
?
Utstyr
Signal- og tåregass i diverse kaliber
Beskrivelse

I begynnelsen av 50 årene ble det bestemt at produksjonen av signalpistoler skulle startes opp igjen. Det ble designet en ny modell som var basert på M/1909, men fikk en rekke forbedringer.

Det ble satt på en avtrekkerbøyle for å minske risikoen for vådeskudd. Skjefteformen ble endret og fikk en brattere form i bakkant samt at grepets underside ble gjort flatere. Det ble installert en fjær som hjalp til å åpne løpet. Løpsklinken fikk større hode. I tillegg kan man se en liten skrue på baksiden av grepet. Denne fester slagfjæren inni rammen.

Pistolene er parkerisert med blå herdet hane, avtrekker, løpsklinke og utdrager. Skjeftene er behandlet med matt lakk/beis.

På et tidspunkt på 70 eller 80 tallet ble beholdningen av Kongsberg signalpistoler pusset opp og omnummerert til en enhetlig standard. Noen ble blånert mens andre ble parkerisert i varierende nyanser av grått. I noen avdelinger ble de opprinnelige serienumrene bare overkrysset og nye stemplet under. I andre avdelinger ble serienummrene forsøkt fjernet helt. Hvis mulig ble eksisterenede serienummer modifisert til å havne innenfor nye nummerrekker. For eksempel ved å stemple 1 foran eksisterende nummer.

M/1909 sin svakhet med at tennspissen stod framme ved ladning fulgte også med til M/1951. Sjøforsvaret sendte derfor sin beholdning på 791 signalpistoler (modell 1905, 1909, 1909/43 og 1951) til Vinghøgs Mekaniske Verksted på Nøtterøy til ombygning. Disse ble bygget om i 1993-1996. Under ombygningen satte man en fløy på toppen av hanen slik at løpet ikke kunne åpnes før hanen var satt manuelt i halvspenn.

Det ble levert 3 forskjellige varianter av M/1951 fra Kongsberg Våpenfabrikk. Forskjellen på disse ligger kun i merking av serienummeret.

Variant ”NR. NNNN” - Disse pistolene er merket med ”NR. NNNN”, der NNNN er serienummeret på pistolen. Det antas at produksjonen startet i samme serienummerrekke som M/1909. Laveste serienummer er da ”NR. 3057”. Høyeste kjente originale serienummer på disse er ”NR. 3297”. Dette tyder på en produksjon på ca 300 stk. Sjøforsvaret omnummererte disse om til en 3300 serie midt på 1990 tallet. 2 tallet i 3200 serien ble stemplet over med et 3 tall. Det er derfor mulig å finne slike pistoler i dag med omnummererte serienummer opp til ”NR. 3397”.

Variant ”K.ART.NR NNN” – Disse pistolene er merket med ”K.ART.NR. NNN”, der NNN er serienummeret på pistolen. Disse er produsert for Kystartilleriet. Laveste kjente serienummer er 4. Høyeste kjente serienummer er 899, noe som tyder på en produksjon på ca 900 stk. Samtlige pistoler i Sjøforsvarets beholdninger er omnummerert til en 1000 serie ved at det er slått inn 1, 10 eller 100 foran de eksisterende numrene.

Variant ”S.A.NR NNN” - Disse pistolene er merket med ”S.A.NR. NNN”, der NNN er serienummeret på pistolen. Disse er produsert for Sjøforsvarets Artilleri (S.A.). Laveste kjente serienummer er 14. Høyeste kjente serienummer er 197. Dette kan tyde på en produksjon på ca 200 stk. For å omgå dobbeltnummerering med de andre variantene ble pistolene omnummerert til en 2000 serie på samme måte som ”K.ART.” pistolene.

Merking

Rammens høyre side er merket med kronet K, "MOD. 1951", samt "K.ART.NR. NNN", der NNN er serienummer. Lengre frem på rammens høyde side finnes kontrollmerket A med ring rundt. Deretter finnes produksjonsåret "1952". Rammens venstre side er umerket. Dersom man åpner pistolen finner man serienummer stemplet med liten skrift nederst på løpets venstre side. Skjefteplatene er merket med serienummer på innsiden.

Kilder
Flere bilder
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-278-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Håvard Nordmo - Serienummer: 278.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-278-3.jpg
Foto: www.kvf.no - N.N. - Serienummer: 278. - Denne pistolen har sluppet unna Marinens modifiseringer av serienummer.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-1499-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1499.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-1499-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1499.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-1499-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1499. - Omnummerert for å få unikt serienummer. "K.ART.NR." kan skimtes.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-1499-4.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1499. - Her vises skruen som ble innført for å holde slagfjæren fast i rammen.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-899-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 899.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1951-899-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 899. - Denne pistolen har opprinnelig serienummer 899, og er renummerert ved å sette et 1 tall foran nummeret.

Tilbake til