Signalpistol - M/1909/43
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-35-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 35.
Modell og produksjon
Type
Signalpistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Okkupasjonsmakten
Modell
M/1909/43
Kaliber
Kal 4
Produksjonsperiode
1943
Antall produsert
ca 400
Serienummer
1-ca 400
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Brekk
Totallengde
270 mm
Pipelengde
155 mm
Pipediameter v/munning
30 mm
Vekt
940 gram
Skjefte
Bøk
Utstyr
Signal- og tåregass i kaliber 4 (26,5 mm, 27 mm, 1")
Beskrivelse

I 1943 hadde tyskerne økt behov for signalpistoler ved fronten. Verktøyet for Modell 1909 var fortsatt inntakt ved Kongsberg Våpenfabrikk. Det ble derfor bestemt å ta opp produksjonen av signalpistoler igjen. Løpet ble endret til kaliber 4, og løpslengden ble forlenget til tysk standard på 155 mm.

Åpningen av pistolen skjer ved at man trykker på en utløserknapp på rammens venstre side, for så å svinge løpet ned. Den eneste sikringen som finnes er at hanen kan dras manuelt i halvspenn før lading. Glemmer man dette risikerer man at skuddet går av ved lukking av pistolen.

Laveste kjente serienummer er 2 og høyeste kjente er 388. Alle kjente eksemplarer er stemplet 1943.

Modell 1909/32 ble på samme måte som Modell 1905 og Modell 1909 bygget om etter krigen. Politiets pistoler fikk nummer i en egen POLITI serie. Marinens eksemplarer fikk beholde de originale serienummrene. På et tidspunkt ble Marinens pistoler merket KNM og et nummer på rammens venstre side under løpet. Dette ble senere fjernet ved siste ombygning.

Merking

Pistolen er merket på rammens høyre side med verktøy K, serienummer, produksjonsår, samt DEUTSCH MUNT. I tillegg er pistolene stemplet med tysk ørn og waffentamt merke for Kongsberg Våpenfabrikk, WaA 84. Pistolen har ikke merke fra kontrolloffiser.

Skjefteplatene er nummerert på innsiden.

Kilder
Flere bilder
./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-35-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 35.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-35-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 35.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-44-1.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 44.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-44-2.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 44.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-44-3.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 44.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-44-4.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 44.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-44-5.JPG
Foto: www.kvf.no - L.S. - Serienummer: 44.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-186-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Gunnar Eldorsen - Serienummer: 186. - Her ser man den spesielle forenklede verktøy K'en som ble brukt mens fabrikken var under tysk kontroll. Nederst skimtes den tyske ørn og waffenamt stemplet.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-2-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Håvard Nordmo - Serienummer: 2.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-2-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Håvard Nordmo - Serienummer: 2.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-335-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 335.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-335-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 335.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-335-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R. Grøttan - Serienummer: 335.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-230-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 230.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-358-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Thor Jåsund - Serienummer: 358.

./guns/signal/bilder/Signal-Kongsberg-M1909-43-388-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Tor Arthur Andreassen - Serienummer: 388.

Tilbake til