Salong - M/22
./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M22-18231-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18231.
Modell og produksjon
Type
Salong
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/22
Kaliber
.22
Produksjonsperiode
1922-1957
Antall produsert
Ca 7200
Serienummer
1-20197, 35051-36425 (M06 og M22)
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Rolling Block
Totallengde
950 mm
Siktelinje
467 mm
Pipelengde
569 mm
Pipediameter v/munning
18,5 - 20 mm
Antall rifler
6
Rifling
Venstre
Vekt
2300 gram
Skjefte
Bjørk eller bøk
Sikte
Justerbart V-skur (evt M/48 diopter) og åpent korn
Utstyr
Kammertolker Salong M/22
Ammunisjon .22
Beskrivelse

M/22 er tilsynelatende lik M/06 av utseende. I overgangen mellom produksjonen av M/06 og M/22 ble det produsert M/22 geværer med deler som var til overs fra M/06. Etter ca 1930 tok disse delene slutt, og man produserte våpen med rene M/22 deler.

Mekanismen er basert på rolling block. Både den gamle koniske låskassen og den nye typen med parallelle sider ble benyttet. Pipen har 6 venstrevridde rifler, og er sylindrisk med en diameter på 18,5 - 20 mm. Tidlige utdragere er som M/06 som dekker hele pipens bredde, men fra 30-tallet ble det innført en smalere utgave. Den smale er 10 mm bred, men dekker fortsatt halve .22 hylsen. Det sies at den som konstruerte den smale utdrageren på fabrikken fikk en premie for denne forenklingen.

På de første utgavene av M/22 er tennstiften festet i sluttstykket med en skrue fra toppen. Fra ca 1925 ble denne festet med en horisontal, gjennomgående splint.

Forsiktet er festet til løpet i et svalehalespor ca 22 mm fra munningen. Kornet har en bredde på 1,5 mm og en lengde på 18 mm. Kornbladet og foten er klinket sammen. Baksiktet er laget av flatt fjærstål med et lite V-formet skur. I pipen er det frest et spor for en siktestol. Baksiktet har innstillinger merket 50 og 100 (meter).

M/22 kunne leveres med et M/48 dioptersikte på tangen. Siktelinjen er ca 467 mm med åpent sikte og 600 mm med diopter.

Underbeslaget for M/22 er klinket sammen av to biter av flatstål. Tidlige utgaver har M/06 avtrekkerbøyle. Kolbekappen er stanset ut av en 1,5 mm stålplate. Den er festet med to skruer til stokken og har glatt overflate.

Stokken er laget av bjørk eller bøk som har fått en overflatebehandling med brun beis og lakk. Den har en rett utforming uten pistolgrep. Totallengden på stokken er ca 57 cm.

Det store produksjonsantallet gjør at disse er forholdvis vanlig å finne til salgs den dag i dag. De er ofte i meget pen stand.

Merking

Bakkant av pipen er merket med kronet K over M22. Årstall og produksjonsnummer er også innslått på pipen. Produksjonsnummeret er også innslått på venstre side av stokken rett under der nummeret er innslått i pipen. Tangen er merket M1922 og kronet K. Kolbekappen er unummerert, men har et tosifret nummer på innsiden. Samme nummer er skrevet med blyant på stokken. Dette ble brukt i forbindelse med individuell tilpasning av stokk mot kolbekappe. Pipen har diverse kontrollmerker. "A" finnes foran kornet. "A" i kvadrat finnes ved kammerenden mellom årstall og Kongsberg krone. Dette er sannsynligvis kontrollmerket til Halfdan Alstad.

Kilder
Flere bilder
./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M22-18231-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18231.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M22-18231-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18231.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M22-18231-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 18231.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M06-M22-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Låskasser for M/22 (øverst) og M/06 (nederst). Bl.a. forskjellig utdrager, sikter og merking.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M06-M22-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Låskasser for M/22 (øverst) og M/06 (nederst). Bl.a. forskjellig utdrager, sikter og merking.

./guns/salong/bilder/Salong-Kongsberg-M30-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/salong/bilder/KV-Nettopriser-1957.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars selnes - Nettopriser for våpen fra Kongsberg Våpenfabrikk fra 18. mars 1957

./guns/salong/bilder/KV-Realisasjonssalg-Juni-1959.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Lars selnes - Realisasjonssalg fra 5. juni 1959

Tilbake til