Revolver - M/1893 Nagant (.22)
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-1540-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 1540. - Nagant levert fra Belgia i 1894. Ombygget til kaliber .22 i 1967 ved KV
Modell og produksjon
Type
Revolver
Produsent
Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant/Husqvarna Våpenfabrikk/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Emile og Leon Nagant
Kunde
Sivil
Modell
M/1893 Nagant (.22)
Kaliber
.22
Produksjonsperiode
1960 tallet
Antall produsert
-
Serienummer
-
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Randtenning
Magasinkapasitet
6
Totallengde
235 mm
Pipelengde
114 mm
Pipediameter v/munning
13 mm
Skjefte
Tre
Sikte
Fast skur og korn
Utstyr
Ammunisjon .22
Beskrivelse

Det finnes pr i dag ikke dokumentasjon for at Kongsberg Våpenfabrikk har produsert Nagant revolvere, men vi har likevel valgt å ta med historien rundt disse da KVs kontrollører var involvert i mottakskontroll da Naganten ble anskaffet fra Belgia og Sverige. KV bygget senere om flere av revolverne til kaliber 22. I en oversikt over produkter av vesentlig betydning for KV i perioden 1917-1967 er Naganten ført opp. Dette antas å være knyttet til ombygging og eventuell deleproduksjon.

Den norske varianten av Nagant revolveren ble approbert i 1893 som M/1893. Denne var lik den svenske M/1887 med unntak av kornets form. Den svenske revolveren har et korn som er kantet i overkant, mens den norske har et korn som ser ut som to kvartsirkler av forskjellig størrelse som treffer hverandre og skaper et hakk i kornet.

Revolverne som ble levert til Hæren ble produsert av Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant i Liége i Belgia samt ved Husqvarna Vapenfabrikks Aktiebolag i Sverige og levert i perioden 1894-1901. Se leveranseoversikt over for serienummer og leveransedatoer. Det ble totalt anskaffet 12865 Nagant revolvere til Hæren. Av disse er 465 stk levert fra Husqvarna.

Nagantene som ble anskaffet er blant annet besiktiget av de norske kontrolloffiserene Jacob Maximilian Gran Paaske (stemplet MP), Ole Adolf Julsrud (stemplet OAJ) og Bjarne Cranner (stemplet BC). Det finnes også revolvere stemplet med kronet N. Stemplene finnes på rammens venstre side foran tønnen.

Den norske Marinen anskaffet også Nagant revolvere fra Belgia i perioden 1889-1900. Disse revolverne har samme kantede korn som på den svenske revolveren. Laveste serienummer på disse antas å være ca 2500 og høyeste ca 5500. I en oversikt fra 1922 er Marinens beholdning av Nagant revolvere M/1893 oppgitt til å være 1998 stk.

Kongsberg Våpenfabrikk bygget om Nagantrevovere fra det originale 7,5 mm kaliberet til kaliber .22. Dette ble gjort for at revolverne skulle kunne brukes i det sivile for øvelses- og konkurranseskyting.

Merking

Nagantene levert fra Belgia mer merket med ”BREVET NAGANT” på rammens venstre side foran tønna. Merket kan stå horisontalt eller vertikalt. De første Nagantene levert fra Sverige er stemplet ”HUSQVARNA”, mens de 115 siste kun har serienummer og Bjrne Cranners merke.

Under fabrikkmerket finner man serienummer og under dette finnes som regel kontrolloffiserens merke. Revolverne ble kontrollert Jacob Maximilian Gran Paaske (stemplet MP), Ole Adolf Julsrud og Bjarne Cranner (stemplet BC) eller Prlt Nandrup (stemplet med kronet N).

Belgisk produserte revolvere har en oval med ELG stemplet på tønnen. Pipene er merket med kronet R, som betyr riflet pipe. Pipene kan også ha et stempel med en ellet to bokstaver med en krone på toppen. Dette er den enkelte kontrollør sitt stempel.

Revolvere som er solgt ut fra Forsvaret har den norske løven stemplet bak på rammen.

Kilder
Flere bilder
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-1540-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 1540. - Ombygget til kaliber .22 ved KV. Legg merke til løven som er stemplet bak på rammen som viser at denne er solgt ut fra Forsvaret.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-1540-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 1540. - Ombygget til kaliber .22 ved KV

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-1540-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Privat - Serienummer: 1540. - Ombygget til kaliber .22 ved KV. Her kan man skimte kammerinnlegget i tønnen på venstre side.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-4788-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 4788.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-4788-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 4788.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-4788-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 4788.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1893-4788-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Jan-Erik Christensen - Serienummer: 4788.

./guns/revolver/bilder/prodoversikt.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Naganten er oppført som nummer 15 over produkter av vesentlig betydning.

./guns/revolver/bilder/kjopetillatelse01.jpg
Foto: Anonym - Kjøpetillatelse for Nagantrevolver nr 1540 ombygget til kaliber .22 ved KV.

./guns/revolver/bilder/kjopetillatelse02.jpg
Foto: Anonym - Kjøpetillatelse for Nagantrevolver nr 1540 ombygget til kaliber .22 ved KV.

Tilbake til