Revolver - M/1883 Nagant
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-1882-9mm-36-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet - Serienummer: 36. - 9 mm Nagant revolver fra prøvepartiet på 42 stk som kom til Norge i 1882 (FMU.019440).
Modell og produksjon
Type
Revolver
Produsent
Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant
Konstruktør
Emile og Leon Nagant
Kunde
Hær
Modell
M/1883 Nagant
Kaliber
9 mm Nagant
Produksjonsperiode
1880-1885
Antall produsert
ca 202
Serienummer
1-202
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Sentertenning
Magasinkapasitet
6
Totallengde
271 mm
Pipelengde
140 mm
Antall rifler
4
Vekt
950 gram
Skjefte
Tre
Sikte
Fast skur og korn
Utstyr
Ammunisjon 9 mm Nagant
Beskrivelse

I 1880 ble to prøverevolvere mottatt fra Nagant i Belgia i kaliber 9 mm. En av disse var enkeltspent, mens den andre var av selvspennertype. Revolverne ble utprøvd i april 1881, og medførte at ytterligere 40 prøverevolvere ble bestilt. 42 revolvere ankom Norge i mars 1882. 21 revolvere av hver type. Revolverne var identiske med de Belgiske M/1878. Revolverne ble utprøvd ved avdelinger i Hæren sommeren 1882.

Prøvene medførte at begge typene, enkeltspent og selvspent, av Nagantrevolvere ble approbert 4. juni 1883. Menige skulle ha enkeltspente revolvere mens offiserene selv kunne velge hvilken type de ville anskaffe.

I 1885 kom 150 selvspente Nagantrevolvere til Norge. Disse hadde et litt endret utseende i forhold til de tidligere prøverevolverne fra 1882. De var de mest moderne revolverne Nagant produserte på dette tidspunktet. Sylinderen hadde ovale utfresinger, hanens form var endret, utstøteren var endret, og det var gjort enkelte andre mindre justeringer. Pipene var åttekantet og hadde endret form i forhold til tidligere revolverne. Både disse og tidligere prøverevolvere ble tatt i bruk i Hæren. Det høyeste kjente serienummer i regnskapene var 202, noe som tyder på at det ble anskaffet noen flere eksemplarer enn de tidligere nevnte 192.

De fleste 9 mm revolverne ble solgt til offiserer. Mange ble deretter tilbakekjøpt av Forsvaret fra offiserene på 1890-tallet da det ble besluttet at de skulle få utlevert 7,5 mm Nagant revolvere i stedet. Så sent som 1920-tallet var 183 revolvere i bruk ved Tønsbergs befestninger. I 1931 var det 161 igjen på samme sted. Formelt ble det da besluttet å utrangere dem.

Merking

Revolverne var merket på rammens venstre side foran tønna med BREVET NAGANT, serienummer og kontrollmerke. Pipens venstre side var merket med serienummer og kontrollmerke. Samme kontrollmerke finnes også på rammens venstre side mot pipen.

Kilder
Flere bilder
./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-1882-9mm-36-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet - Serienummer: 36.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-M1883-9mm-177-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet - Serienummer: 177. - 9 mm Nagant M/1883 fra partiet om 150 stk som kom til Norge i 1855 (FMU.059934).

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-M1883-9mm-177-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Forsvarsmuseet - Serienummer: 177.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1883-60-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 60.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1883-60-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 60. - M/1883 Nagant

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1883-60-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 60.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1883-60-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 60.

./guns/revolver/bilder/Revolver-Nagant-Nagant-M1883-60-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 60.

Tilbake til