Pistol - M/1772/1839
./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-1.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - Dansk-Norsk M/1772 flintlåspistol omgjort til perkusjon for Marinen.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk (omgjøringen)
Konstruktør
Svensk
Kunde
Marinen
Modell
M/1772/1839
Kaliber
16 lødig
Produksjonsperiode
1839-1841
Antall produsert
Ukjent (mindre enn 494)
Serienummer
Innenfor 1-494
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Sikte
Uten baksikte. Åpent korn
Beskrivelse

Den svenske marinen gjennomførte perkusjonsforsøk under ledelse av Kommandørkaptein Johan Gustaf von Sydow. Sverige fremstilte i første omgang 70 forsøksgeværer med perkusjonslås. To forskjellige låseanretninger ble utprøvd. Geværene var klar for prøve ved avdeling i 1831 og prøvene pågikk gjennom 1832. Den svenske marinen approberte et system for perkusjonering av flintlåsgeværer. Perkusjonslåsene som ble tatt i bruk for de norske marinegeværene er identisk med de svenske ombygde låsene.

Fredriksten verft henvendte seg til Kongsberg Våpenfabrikk 23. mars 1839 om mulig forandring av flintlåsgeværer og pistoler til perkusjon. Direktør Meyn var positiv til å gjennomføre en slik forandring av Marinens våpen. Forandringen av verftets flintlåsvåpen var ferdigstilt i mai 1841. Til sammen ble 494 pistoler, 325 musketter og 36 rifler forandret. Dette var våpen av ulike modeller.

Våren 1845 sendte Christiansands Verft 230 flintlåsmusketter til Kongsberg for forandring til perkusjon. 46 ble kassert, mens 184 ble levert i august 1845.

Både dansk-norske flintåspistoler som M/1772 og Kongsberg produserte flintlåspistoler M/1828 ble omgjort. Det er ikke kjent hvor mange av hver modell som ble omgjort, men at det er snakk om 494 pistoler til sammen.

Omgjøringen inkluderte bl.a. fjerning av flintlåsmekanismens deler, plugging av skruehull i låsplaten, innføring av ny tennkloss med pistong og tilsvarende tilpassing av låsplaten, samt bytte av hanen.

Merking

Låsen og pipen er merket med serienummer. Lås og tennkloss er merket med filermerke (f.eks CJ). Pipen kan være påført kalibermerking som f.eks «16L».

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-2.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - Tennklossen er merket med filermerke "CJ". Låsen er merket med filermerke "CJ" og "CI". CI antas å ha tilhørt våpenarbeider (filer) Christian Johansen ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-3.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-4.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162. - Pipen er merket "16L:No 256: FRW..". 16L står for kaliber 16 lødig. FRW står for Fredriksvern. Pipen er også merket "BELGIUM" og serienummer "162".

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-5.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-162-6.jpg
Foto: - - Jan Erik Heggland - Serienummer: 162.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-420-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420. - M/1772/1836.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-420-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-420-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-Norsk-1772-1839-Marine-420-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Hans-Axel Jahren - Serienummer: 420.

Tilbake til