Pistol - M/1834 Enger (Forsøk)
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-1835-Enger-FMU000630-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Rustmester Iver Halvorsen Enger
Kunde
Hæren
Modell
M/1834 Enger (Forsøk)
Kaliber
21 lødig
Produksjonsperiode
1834
Antall produsert
ca 25
Serienummer
1-ca 25
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
415 mm
Rifling
Ingen
Sikte
Skur og åpent korn
Beskrivelse

De første forsøkene med perkusjons-/slaglåssystemer startet i begynnelsen av 1830-årene. Rustmester Iver Halvorsen Enger er blant de første i Norge som aktivt går inn for å utstyre soldatgeværene med perkusjonslås. En av fordelene med det nye prinsipper for antenning er lav kostnad. Forbedringer som ikke koster for mye, vil lettere kunne godtas når midlene er begrenset. Eksisterende beholdninger av musketter, rifler og pistoler kunne moderniseres med forholdsvis enkle inngrep. Når hane og fengpanne er erstattet av tilsvarende perkusjonsdetaljer trenger ikke våpenet ellers ytterligere bearbeiding eller påkostninger.

Engers mekanisme har perkusjonshanen plassert på innsiden av låsen. Selv om denne perkusjonsmekanismen forutsatte et større inngrep i det eksisterende våpen, så var de militære myndigheter tilstrekkelig interessert til at det i 1834 fremstilles 100 rifler ved Kongsberg Våpenfabrikk med rustmesterens lås for utprøvning. Det ble også fremstilt et mindre antall pistoler med samme mekanisme.

De kjente forsøkspistolene er ikke helt like i mekanismen. Bl.a. har minst en pistol en spesiell sikringsanordning på tangen.

Konstruksjonen utprøves sammen med andre låssystemer hvor det samtidig eksperimenteres med Rustmester Malmbergs mekanisme. Ingen av disse blir antatt da konstruksjonskomiteen fattet interesse for bakladervåpen som den tyske Dreyses modell. Hovedarsenalet og Kongsberg Våpenfabrikk får likevel beskjed om å bygge om stadig flere flintlåsvåpen etter den enkle måten for omgjøring ved utvendig montering av perkusjonshane og pistong for tennhette.

Iver Halvorsen Enger fungerte som rustmester ved Hovedarsenalet i Christiania i perioden 1823-1836. Han vikarierte som rustmester ved Kongsberg Våpenfabrikk fra 1824-1825.

Merking

Tangen er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K samt serienummer. Toppen av pipen er merket CFS over HI over kronet K. CFS er kontrollmerket til Christan Fredrik Staib. Han var stabskaptein ved Artilleribrigadens 4. batteri 1827-1837, og ble senere felttøymester. Betydningen av HI er pr i dag ukjent.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-1835-Enger-FMU000630-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-1835-Enger-FMU000630-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Forsvarsmuseet - (FMU.000630)

Tilbake til