Pistol - M/1772/1855
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1772-1855-163-4.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - M/1772/1855 omgjort til perkusjon ved Kongsberg Våpenfabrikk
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kronborg/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Artilleri)
Modell
M/1772/1855
Kaliber
14 lødig
Produksjonsperiode
1855
Antall produsert
800
Serienummer
1-942
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Pipelengde
250 mm
Pipediameter v/munning
22 mm
Antall rifler
Ingen
Rifling
Ingen
Riflestigning
Ingen
Skjefte
Bøk
Sikte
Uten baksikte og åpent korn
Beskrivelse

På begynnelsen av 1850 tallet begynte beholdningen av Artilleripistoler å bli for liten i forhold til behovet. Artilleriet hadde på denne tiden M/1835/46 perkusjonspistolene. I 1855 ble det bestemt at man skulle omgjøre de dansk norske M/1772 pistolene til perkusjon. Mange av disse var veldig slitte etter mye bruk. Det ble derfor besluttet å omgjøre løpene fra 16 lødig til 14 lødig.

Kongsberg Våpenfabrikk endret pistolene til perkusjon ved at hane, pannedekkel/ildstål, pannedekkfjær og panne ble fjernet. En tennkloss med pistong ble satt på i pipens hull, og en perkusjonshane ble tilpasset. Bak hanen ble det satt på en hake som gjorde det mulig å ha hanen delvis spent opp slik at den ikke lå an mot pistongen med perkusjonshetten. Skruehullene i låsen ble tettet igjen.

Pipen ble kortet ned fra 325 mm til 250 mm. Omgjøringen fra 16 lødig til 14 lødig gjorde at det gjenværende godset i pipen ble svært tynt. Den ytre diameteren ved munningen var ca 22 mm mens 14 lødig kaliberet gav en innvendig diameter på ca 18,3 mm. Pipene ble brunert etter omgjøringen.

Skjeftet ble kortet ned til å passe den nye løpslengden. Ladestokken med tilhørende røkner ble fjernet. En trebit ble tilpasset og satt inn i ladestokkens spor under løpet. De originale M/1772 pistolene hadde grep i bøk. Pistolene som var produsert i perioden 1774-1779 hadde svartmalte skjefter. De som var produsert i perioden 1785-1788 hadde brunbeisete skjefter. Skjeftene ble beiset på nytt etter omgjøringen.

Av de første 1-788 som ble kontrollert etter omgjøringen ble 638 akseptert og hele 150 ble underkjent. Det antas at dette skyldes svakheter i løpet. Til de 638 pistolene ble det levert bare 319 ladestokker. Dette tyder på at pistolene ble brukt i par.

Mange av M/1772/1855 pistolene som er kjent i dag er i veldig god stand pga lite bruk. Allerede i 1864 ble pistolene avløst av Lefaucheux revolvere.

Merking

De originale Kronborgmerkene var fortsatt synlig på noen pistoler etter omgjøringen. Andre pistoler har fått fjernet merkene i forbindelse med nedpussingen. Låsen og tennklossen fikk påført kronet K. Filermerker kan også sees på en del pistoler. Pistolene fikk påført nye serienummer på låsblikket, høyre side av pipe og høyre side av skjeftet. Enkelte pistoler har eldre inventarnummer stemplet på sideblikk, venstre side av skjeftet og eventuelt på kolbekappen.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1772-1855-163-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Original M/1772 med flintlås (øverst) sammen med M/1772/1855 (nederst) omgjort til perkusjon ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1772-1855-163-2.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Her vises merkingen påført ved omgjøringen. Pipe, lås og skjefte fikk påført nytt serienummer. Tennklossen er stemplet med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1772-1855-163-3.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 163. - Ved omgjøringen ble ladestokken fjernet. Her vises undersiden av stokken der man kan se at kanalen for ladestokken er fylt igjen.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Dansk-M1772-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Dansk 16 lødig M/1772 som var utgangspunktet for M/1772/1855.

Tilbake til