Pistol - M/1835
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær (Artilleri)
Modell
M/1835
Kaliber
21 lødig
Produksjonsperiode
1834-1839
Antall produsert
575
Serienummer
1-575
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Flintlås
Antall rifler
Ingen
Rifling
Ingen
Riflestigning
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

Pr i dag er det ikke kjent eksemplarer av de opprinnelige M/1835 flintlåspistolene for Artilleriet. Alle kjente eksemplarer er gjort om til perkusjon. Se beskrivelsen av M/1835/46.

Det antas at M/1835 var tilnærmet lik de tidligere flintlåspistolene, som f.eks kavaleriets M/1834. Artilleriets pistol hadde imidlertid ikke mulighet for å sette på løskolbe. Pistolene ble likevel levert i par med en felles ladestokk. I motsetning til M/1834 hadde parene av M/1835 fortløpende serienummer. Alle M/1835 pistolene hadde glattborede 21 lødige løp.

Selv om modellbetegnelsen er M/1835, tyder ting på at produksjonen startet før. De fleste av de første ca 30 våpnene har spisst låsblikk som på M/1831. Alle senere pistoler har det avrundede låsblikket som på M/1834. En protokoll for kontroll av artilleripistoler viser at nr 1-30 ble antatt 12. august 1835. Pipene på de første pistolene er likevel datert 1834. Årstallet er merket under pipen og kan bare sees om den tas ut av skjeftet. Det forekommer piper merket 1847 og m/1848. Disse er byttet ut i forbindelse med senere omgjøringer.

Basert på observerte våpen antas produksjonsoversikten å se slik ut:

1834 1 - ca 30, totalt ca 30 stk

1835 ca 31 - ca 85, totalt ca 55 stk

1836 ca 86 - ca 285, totalt ca 200 stk

1837 ca 286 ? ca 400, totalt ca 115 stk

1838 ca 401 - ca 500, totalt ca 100 stk

1839 ca 501 - ca 575, totalt ca 75 stk

Merking

M/1835 er merket med kronet K på låsblikk, skjefte og pipe. Pipen har kontrollørmerke på toppen og produksjonsår stemplet på undersiden. På lås og enkeltdeler kan man finne filemerker. Våpennummer finnes bakerst på låsen, på pipens venstre side samt på venstre side av kolbekappen. Skjeftet er nummerert bak sideblikket på pistolens venstre side.

Kilder
Tilbake til