Pistol - M/1834/46
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-1.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277R (låsen) og 1300R (resten av delene).
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1834/46
Kaliber
Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode
1846
Antall produsert
mindre enn 405 par (810 stk)
Serienummer
ca 1277-1685
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Antall rifler
Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning
Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

I 1846 ble de fleste M/1834 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Se forøvrig beskrivelse av M/1834.

Pistolene beholdt sitt opprinnelige serienummer ved ombyggingen. Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.

Merking

Eksempel på merking fra serienummer 1296: Låsens bakre del er merket med serienummer og R. Låsen er også er merket med kronet K, IV (Mrk kat 1059), samt filermerke DP (Mrk kat 657). DP antas å tilhøre fileren David Petersen. Tennklossen er merket med kronet K, samt A. Messingbeslaget er merket serienummer og R. Pipens venstre side er merket med J (Mrk kat 266) som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen. Pipens topp er merket med med kronet K, IE (Mrk kat 132) og IG (Mrk kat 142). IE er mottaksmerket til Iver Enger, rustmester ved Hovedarsenalet. IG er kontrollmerket til Jacob Gløersen. Pipens høyre side er merket CH i firkant (Mrk kat 584). CH antas å tilhøre fileren Carl Hulg.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-2.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277R (låsen) og 1300R (resten av delene).

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-3.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277R (låsen) og 1300R (resten av delene).

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1300-4.jpg
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1277R (låsen) og 1300R (resten av delene).

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1557-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - M/1834/46 flankørpistol med skulderstokk utstilt ved Rustkammeret i Trondheim.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1557-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1557. - Låsen er merket med serienummer 1557, 2 stk av Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt filermerke KA. Tennklossen er merket med kronet K, samt kontrollmerke. Pistolen har ikke R merke ved serienummeret, som betyr at dette er en flankørpistol.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1282-R-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282R. - M/1834/46 studserpistol.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1282-R-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282R.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1282-R-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282R.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-46-1282-R-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 1282R.

Tilbake til