Pistol - M/1834
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-1446-1.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1446R. - Studserpistol M/1834 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.001814).
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1834
Kaliber
Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode
1834-1841
Antall produsert
405 par (810 stk)
Serienummer
ca 1277-1685
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Flintlås
Antall rifler
Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning
Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

Etter noen år med bruk viste det seg at den spisse utformingen av låseblikket på flintlåspistol M/1831 medførte at stokken sprakk like bak låseblikket. Låseblikkets bakre del ble derfor endret slik at det fikk en rundere form. Låsblikket er ca 123 mm langt. Den nye pistolen fikk modellbetegnelse M/1834. Pistolen for øvrig er lik M/1831.

M/1834 ble på samme måte som M/1831 levert i sett av studserpistol, flankørpistol, skuldestrokk og ladestokk. Pistolene ble oppbevart i tasker, en på hver side av sadelen. Skulderstokken kunne brukes vekselsvis på de to pistolene.

Produksjonsoversikten ser ut til å ha vært:

1835 Ca 1281-1500 Ca 440 pistoler

1838 Ca 1501-1575 Ca 150 pistoler

1839 Ca 1576-1640 Ca 130 pistoler

1840 Ca 1641-1660 Ca 40 pistoler

1841 Ca 1661-1685 Ca 50 pistoler

Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.

I 1846 ble de fleste M/1834 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Det er i dag bare kjent ett eksemplar som ikke er omgjort. Dette er flankørpistol nr 144 som finnes ved Forsvarsmuseet (FMU.001814).

Merking

Toppen av pipen er merket "IG" for Jacob Gløersen, som var medlem av kontrollkommisjonen. Under dette finnes "IE" for Ivar Enger, som var rustmester i perioden 1823-1836. Nederst finnes Kongsberg Våpenfabrikks kronede K.

Låseblikket er merket med serienummer bakerst på grepet. Studserpistolene er i tillegg merket med bokstaven "R". Dette for at man skulle kunne skille på studserpistol og flankørpistol i samme settet. I tillegg finnes kronet K og filermerket. Filermerket kan være skjult bak pannedekkelfjæren.

Kolbekappen er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1834-1446-2.jpg
Foto: - - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 1446R. - Studserpistol M/1834 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.001814).

Tilbake til