Pistol - M/1831/46
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1831-46-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - RKT (RKT.000252) - Serienummer: 542.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hæren
Modell
M/1831/46
Kaliber
Flankør: 21 lødig Studser: 22 lødig
Produksjonsperiode
1846
Antall produsert
mindre enn 1280 par (2560 stk)
Serienummer
1-ca 1280
Observerte eksemplarer
Basert på modell
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon
Totallengde
430 mm
Pipelengde
250 mm
Pipediameter v/munning
Flankør: ? Studser: 20 mm
Antall rifler
Flankør: Ingen Studser: 4
Riflestigning
Flankør: Ingen Studser: ?
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

I 1846 ble de fleste M/1831 pistolene gjort om til perkusjonsmekanisme. Se forøvrig beskrivelse av M/1831.

Pistolene beholdt sitt opprinnelige serienummer ved ombyggingen. Høyeste kjente serienummer for M/1831 er 1280. Laveste kjente serienummer for M/1834 er 1277. Dvs at det må ha vært parallell produksjon innenfor samme serienummer rekke i en liten periode.

Merking

Samme merking som M/1831.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1831-46-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - RKT (RKT.000252) - Serienummer: 542.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1831-46-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - RKT (RKT.000252) - Serienummer: 542.

Tilbake til