Pistol - M/1828 Marinepistol
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - Serienummer: 48. - M/1828 Marinepistol med flintlås.
Modell og produksjon
Type
Pistol
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Marine
Modell
M/1828 Marinepistol
Kaliber
22 lødig
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
100 par (200 stk)
Serienummer
1-100
Observerte eksemplarer
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Flintlås
Totallengde
425 mm
Pipelengde
243 mm
Antall rifler
Ingen
Skjefte
Bjørk
Sikte
Standsikte og åpent korn
Beskrivelse

På 1820-tallet jobbet Kongsberg Våpenfabrikk med to nye flintlåspistoler, en for Armeen og en for Marinen. Pistolen for Armeen er svært lik den svenske M/1820, og ble først approbert 12. september 1829. Etter noen modifikasjoner ble Armeutgaven approbert 4. mai 1831. Pistolen refereres derfor som M/1831.

Kongsberg M/1828 for Marinen finnes i to utgaver. Den ene har låsen på høyre side og den andre har låsen på venstre side. Disse ble trolig levert i par med en av hver type. En teori bak denne forskjellen i låser, er at man ønsket å kunne sikte/avfyre med begge pistolene samtidig uten risiko for at skuddet fra den ene avfyrte den andre. Begge utgavene har glattborede løp i kaliber 22 lødig.

M/1828 skiller seg fra M/1831 ved at den har ladestokk med tilhørende røkner under løpet. M/1828 har heller ikke anslagsjern for påmontering av løskolbe, noe som gjør at svanseskruebladet er avrundet bakover. I tillegg har M/1828 fått en ildskjerm ved siden av fengpannen. En annen forskjell er at M/1831 har et nesebånd som omslutter pipen og forskjeftet, mens M/1828 har et lite messingbånd som kun omslutter forskjeftet. M/1828 er ca 1 cm lengre enn M/1831, og kolbehalsen er noe spinklere.

Pistolens pipe er blanksmerglet og uten brunering.

Det finnes pistoler av M/1828 som er omgjort til perkusjon. Omgjøringen omfattet bytte av hane og innføring av tennkloss med pistong. Delene er imidlertid av annen utforming enn for Armeens pistoler. Tennklossene har filemerker fra KV, men ikke den kronede K?en. Dette tyder på at delene er laget ved KV, men at selve omgjøringen er gjort et annet sted. Marinen kan ha gjort ombygningen på et av sine verft.

Ved omgjøringen ble pipene oftest pusset og brunert. Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig. Omgjøringen medførte også at pistolene fikk påstemplet nye serienummere. Der er ikke kjent noen ny modellbetegnelse for pistolene etter omgjøringen.

Merking

Pistolene er merket med kronet K og serienummer på lås, pipe og skjefte. På oversiden av pipen, over kronet K, finnes kontrollmerkene "PI" og "T". Deler i låsen samt pipen har ofte filermerker fra KV. Serienummer på låsen finnes helt bakerst, mens den kronede Ken finnes midt på låsen.

Noen av pistolene har fått stemplet "20L" på pipen etter at kaliberet ble smerglet opp til 20-lødig.

Kilder
Flere bilder
./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1828-36-M1828-1.jpg
Foto: www.norskevaapen.no - Trond - M/1828 flintlås øverst (#48), og M/1828/39 perkusjon nederst (#57 (796)).

Tilbake til