Observerte eksemplarer av Pistol - M/1834/46
KVF er interessert i informasjon om eksisterende eksemplarer av denne våpenmodellen. Eiere av private våpen navngis ikke men merkes som i privat eie.

Serienummer Produksjonsår Eier Referanse Merknad Bilder
1277R - Privat Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke HH. Pistolen er sammensatt av deler fra nr 1277 og 1300. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: R.W.
1282R - Privat Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke HH. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Foto: R.W.
1290 - Privat Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: Mads Hovland
1296R - Privat Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke DP. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Foto: Trond Johannessen
1349R - Privat - Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke HA. Løp merket med britiske proof marks. Kronet V og kronet CP. Skulderstokk med serienummer 1142. Bilder ønskes
1364 - Privat Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Foto: Privat
1368R - Privat Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Låsens bakre del er merket med serienummer og R. Låsen er også er merket med kronet K, K uten krone (Mrk kat 1163), samt filermerke NT (Mrk kat 1606). NT antas å tilhøre fileren Niels Trulsen ved KV. Tennklossen er merket med kronet K, samt A. Messingbeslaget er merket serienummer og R. Pipens venstre side er merket serienummer. Pipens topp er merket med med kronet K, PB (Mrk kat 1766) og AM (Mrk kat 84). PB antas å være merket til Petter Bruun. AM er mottaksmerket til Andreas Malmberg, rustmester ved KV og senere Hovedarsenalet. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
1400 - Privat Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Hans-Axel Jahren
1435R - Privat Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke: KA. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Foto: Hans-Axel Jahren
1446R - Forsvarsmuseet FMU.001814 Studserpistol. Original flintlås. Bilde-1
Bilde-2
Foto: Karl Egil Hanevik
1457R - Privat - Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Bilde-10
Foto: T.A.
1496 - Privat Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Bilde-1
Bilde-2
Bilde-3
Bilde-4
Bilde-5
Bilde-6
Bilde-7
Bilde-8
Bilde-9
Foto: Mads Hovland
1511 - Blomqvist Auksjon 119711-2 Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke PGM. Bilder ønskes
1541R - Norsk Bergverksmuseum KVM 0000193 Studserpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke ?. Bilder ønskes
1557 - Rustkammeret Flankørpistol. Bygget om til perkusjon. Filermerke KA. Bilde-1
Bilde-2
Foto: R.W.

Tilbake til