Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Bjarne-Cranner-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Bjarne Cranner sitt kontrollmerke.
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Merke
BC
Beskrivelse
Bjarne Craner var født 6. april 1869. Han avla eksamen ved Krigsskolens høyeste avdeling i 1892. Han ble premiærløytnant i 1892, kaptein i 1911, og major i 1925. I 1897 ble han kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk. Cranner tjenestegjorde som assistent og kontrolloffiser fra 1899, men ble fjernet etter den opprivende Cranner saken med direktør Paaske som toppet seg ved juletider i 1911. Han ble senere blankt frifunnet. Cranner kontrollerte og stemplet nesten alle geværer og karabiner som ble framstilt ved KV fra 1899 til 1911. Cranner var en meget arbeidsom, real og imøtekommende mann. Han hadde full respekt, tillit og hengivenhet fra KVs arbeidsstokk gjennom mange år. Dette selv om han var både foresatt for dem og kontrollør for deres arbeid. Etter at Cranner forlot KV sluttet han noen år senere i Hæren. Han fortsatte som lærer og høyskolelektor i skolevesenet og på Krigsskolen. Han døde 2. september 1960.

Finnes f.eks. på våpen
Kilder