Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-F-kors-3-17-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - F "omvendt swastika" 3 over 17. Omvendt swastika må ikke forveksles med det tyske hakekorset.
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Beskrivelse
Krag-Jørgensen geværene har et bredt spekter av merking under pipen. Betydningen av de ulike merkene er pr i dag ikke dokumentert. Omvendt swastika må ikke forveksles med det tyske hakekorset. Her vises noen eksempler.

41SS

103JJ

F

F "omvendt swastika" 3 over 17

F "omvendt swastika" 3 over M

F "omvendt swastika" 7 over 11

SS5

SS7

SV.10

SVC over A

UU4

UU16

UU78

XX13

Finnes f.eks. på våpen
Flere bilder
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-F-kors-3-17-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Dette løpet er merket med F, omvendt swastika, 3 over 17. I sporet er det stemplet en stjerne som betyr at løpet er godkjent på tross av mindre feil. Der vises også en kronet F som er trykkskytingsstempelet til Prlt Haakon Finne.

./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-F-kors-3-M-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Dette løpet er merket med F, omvendt swastika, 3 over M.

./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-SVCA-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Dette løpet er merket med SV'C over A. I sporet under løpet ser vi en kronet S som er Severin Simensen sitt trykkskytingsmerke.