Kontrollmerke
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Halvdan Alstads merke ved trykksyting og skilleradsbesiktning.
Modell og produksjon
Type
Kontrollmerke
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Merke
A i firkant
Beskrivelse
Halvdan Alstad var født 12. januar 1882. Han avla eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i 1903. Han ble premiærløytnant i 1903, kaptein i 1915, og senere major. Fra 1912 var han kontrolloffisersaspirant ved Kongsberg Våpenfabrikk. Etter eksamen fikk han stemplingsrett i 1914. 1. juli 1917 ble han utnevnt til underdirektør og avdelingssjef ved mitraljøse- og pistolavdelingen. Han stemplet en del Krag-Jørgensen geværer og karabiner i perioden 1914-1917. Alstad var fungerende direktør ved Konsgberg Våpenfabrikk i perioden 1945-1948. Svært mye materiell fra fabrikken i perioden 1945-1949 ble stemplet av Alstad. Halvdan Alstad døde i juni 1960.

Finnes f.eks. på våpen
Kilder
Flere bilder
./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Løpets venstre side på M/48 fangstgevær.

./guns/merking/bilder/Merking-Kontrollmerke-Alstad-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Løpets underside på M/48 hagle.

./guns/pistol/bilder/Pistol-Kongsberg-M1914-1912-59-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Karl Egil Hanevik - Serienummer: 59. - Kongsberg Colt M/1914 pistol kontrollert av Halvdan Alstad.

./picts/direktoerer/Halvdan-Alstad-Maj.jpg
Foto: www.kvf.no - Norsk Bergverksmuseum - Major Halvdan Alstad.