Mitraljøse - Colt M/29 LETT
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-lett-FMU-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Colt M/29 LETT produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Mitraljøse
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Browning/Colt
Kunde
Hær og Flyvåpen
Modell
Colt M/29 LETT
Kaliber
7,92x57
Produksjonsperiode
1933-1937
Antall produsert
958
Serienummer
92-1049
Produksjon pr år
Tekniske Data
Mekanisme
Automat
Skuddtakt
585-590 skudd pr min
Magasinkapasitet
250 (belte)
Totallengde
956 mm
Pipelengde
607 mm
Antall rifler
4
Rifling
Venstre
Vekt
15000 gram
Sikte
Galgesikte og åpent korn
Utstyr
Verktøyplater
Båndfyller
Kammertolker Colt M/29 mitraljøse
Ammunisjon 7,92x57 Lett
Beskrivelse

Colt 7,92mm mitraljøse M/29 ble antatt 22. mars 1929. Mitraljøsen var ikke lik den daværende amerikanske militære modellen, men en egen eksportmodell Colt MG38B. Det var en forutsetning av produksjonen skulle foregå ved Kongsberg Våpenfabrikk, men Vickers-Armstrongs Ltd krevde en førsteanskaffelse av 100 våpen til en samlet sum av 400 000,- NOK inklusive frakt og omkostninger.

Kontrakten ble satt opp mellom Colts Patent Manufacturing Company og Kongeriket Norge. En lisensavgift på 100,- USD skulle betales for hver mitraljøse som skulle produseres i Norge. Pengene skulle betales til Colts som igjen hadde avtale med Vickers-Armstrongs Ltd om en tilbakeføring av en fjerdedel til England.

Den første bestillingen endte til slutt på 91 vannavkjølte Colt mitraljøser. I tillegg kjøpte man 30 luftavkjølte mitraljøser for fly. 15 av disse var førermitraljøser og 15 var observatørmitraljøser. Både Hæren og Marinens Flyvevesen skulle standardisere på Colt.

Kongsberg Våpenfabrikk leverte det første 51 lisensproduserte Colt mitraljøsene i 1933. Disse våpnene fikk serienummer som fortsatte i samme serie som de som ble kjøpt inn fra England. Derfor fikk første lisensproduserte vannavkjølte Colt mitraljøse serienummer 92, samt første luftavkjølte fikk serienummer 31. Klikk på serienummerlinken over for å se hvilke serienummer som ble levert de følgende årene.

I 1937 ble det kun levert en mitraljøse. Man antar at dette skyldes at man var opptatt med å bygge om eldre mitraljøser til det nye kaliberet 7,92x61mm (7,92mm Tung). Bakgrunnen for dette var at man ønsket lengre rekkevidde i forbindelse med bruk av våpnene mot fly. Før 2 VK hadde man rukket å bygge om 612 våpen om til det nye kaliberet. Alle våpen fra serienummer 1050 og oppover ble produsert direkte i det nye kaliberet.

Behovet for mitraljøser ble i 1931 oppgitt til å være 1665 stk, inkludert 234 luftavkjølte flymitraljøser. Mye forandret seg utover i 30-årene og Coltmitraljøsen var fortsatt i produksjon ved krigsutbruddet. I 1937 ble prisen oppgitt til 2380,- pr stk for vannavkjølte og 2290,- pr stk for luftavkjølte mitraljøser.

For vannavkjølt M/29 ble skuddtakt oppgitt til 585-590 skudd pr min. Utgangshastigheten for våpen i kaliber7,92x57mm (lett) var 770m/s (3300 atm trykk), mens for våpen i kaliber 7,92x61mm (tung) var den 775m/s (3200 atm trykk). Et patronbånd med lett ammunisjon inneholdt typisk 250 skudd, mens tilsvarende for tung ammunisjon inneholdt 220 skudd.

Merking

Venstre siden av kassen er typisk merket med kongemonogrammet til Haakon VII, Mitr. M/29, Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, serienummer, produksjonsår og kontrollørmerke, f.eks. NR for Nils Ramm eller R for Jørgen Bjørnholt. Tilsvarende merking ble stemplet inn på våpen produsert under tysk kontroll, men på disse er kongemonogrammet utelatt.

Kilder
Flere bilder
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Termingmoen-1939-1.jpg
Foto: - - Privat foto ved Håvard Fjellvik - Kongsberg M/29 mitraljøse. Bildet er tatt på Terningmoen militærleir i 1939 under Reidar Bjørnstad sin førstegangstjeneste (skytter på bildet).

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-lett-FMU-2.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Eksempel på merking på venstre side av Colt M/29. Haakon VII kongemonogram, Mitr. M/29, Kongsberg Våpenfabrikks kronede K, serienummer og produksjonsår. Nederst finnes kontrollmerke KK.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-M29-Narvik-1940-1.JPG
Foto: www.wikipedia.no - Ukjent - Norske soldater med en Colt M/29 ved Narvik fronten i 1940. Her med luftmålssikte M/36 som består av et forsikte og baksikte som festes med bånd rundt vannkjøleren. Forsiktet er en ring på en stolpe, mens baksiktet er et tråkors.

Tilbake til