Mitraljøse - Hotchkiss M/98 (6,5 mm)
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-1.jpg
Foto: FMU - Maria Åsli Åkerø, Forsvaret - Hotchkiss M/98 mitraljøse i kaliber 6,5x55mm produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Mitraljøse
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Lawrence Benèt og Henri Merciè, Hotchkiss / Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
Hotchkiss M/98 (6,5 mm)
Kaliber
6,5x55
Produksjonsperiode
1899-1925
Antall produsert
169
Serienummer
50-219
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Mekanisme
Automat
Skuddtakt
600 skudd pr min
Magasinkapasitet
250 eller 500 patroner i bånd. Senere 100 patroner i bånd.
Totallengde
1440 mm
Siktelinje
599 mm
Pipelengde
760 mm
Antall rifler
4
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:200 mm
Vekt
25200 gram
Skjefte
Metall
Sikte
Bueklaffskte og åpent korn
Utstyr
Rustmester Mørchs dobbeltklypede 100 skudds bånd
Beskrivelse

Høsten 1898 ble det gjort forsøk med Hotchkiss mitraljøser i kaliber 6,5x55 mm. Direktøren ved Kongsberg Våpenfabrikk, Kaptein Jacob Maximillian Gran Paaske, var ved Hotchkiss fabrikken. I en rapport av 2. desember 1898 forsikret han om at det var mulig å produsere denne ved KV. Det burde kunne gjøres både bedre og billigere enn å få disse levert fra Frankrike.

Generalfelttøymesteren foreslo 20. desember 1898 at Infanteri og Kavaleriet skulle anta Hotchkiss mitraljøsen. Det ble beregnet at en prøvemodell kunne fremstilles ved KV i løpet av åtte måneder til en pris av 5950,- kr.

4 april 1899 ble det bestemt at det skulle kjøpes inn en forsøksmodell i kaliber 6,5mm fra Frankrike. Det kan se ut som prøvemodellen likevel ble produser ved KV. Det ble ønsket at KV klargjorde produksjonen snarest.

En mitraljøse kostet 4500,- kr ved innkjøp fra Frankrike. Hotchkiss krevde normalt 25% av sin vanlige pris i patentavgift. Dette ble kraftig prutet ned til 600,- kr. Man mente at det var mulig å produsere mitraljøsen for 3000,- kr inkludert patentavgift ved KV. Til sammenligning kostet det på dette tidspunktet 60,- kr å produsere en Krag-Jørgensen. Ordren var viktig for KV da en større ordre av Krag-Jørgensen var ferdigstilt og det var fare for permittering av ansatte.

Den første Hotchkiss mitraljøsen i kaliber 6,5x55 ble levert fra KV 5. desember 1899. Denne hadde serienummer 50. Ett år senere var 30 våpen levert.

Etter hvert ble det gjennomført forbedringer på konstruksjonen i nært samarbeid med Benét hos Hotchkiss. Det ble gjort endringer på sluttstykke og utdrager. Det løse sluttstykkehodet ble droppet. Elevasjonsinnretningen ble også oppgradert. Mitraljøsen med serienummer 100 ble i 1901 brukt som modell for endringene. De mitraljøsene før serienummer 100 som allerede var levert, ble kalt inn til oppdatering til en pris av 260,- kr pr mitraljøse.

Modellmitraljøsen ble testet med flere tusen skudd uten problemer. KV brukte i gjennomsnitt 1100 prøveskudd pr mitraljøse.

Mitraljøsene ble ikke produsert på samlebånd men med grupper av våpenarbeidere ledet av en dyktig fagarbeider.

Merking

Kassens venstre side er merket med kronet K, 6,5 m/m HOTCHKISS og H7 merke. Kassens høyre side er merket med No <serienummer>, samt produksjonsår. Nederst finnes kontrollmerke, f.eks HF for Haakon Finne. Sikringsfløyens to posisjoner mer merket FYR og SIKRING på kassens høyre side.

Kilder
Flere bilder
./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-2.jpg
Foto: FMU - Billedarkivet - Skytebanetjeneste med Hotchkiss M/98 i kaliber 6,5x55 mm.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-3.jpg
Foto: FMU - Billedarkivet - Innskyting av Hotchkiss 6,5 mm mitraljøse. Innskytter er Hermand Bakken, som hadde sin bestefar knyttet til Våpenfabrikken fra starten i 1814.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Askild Antonsen - Grensevakt 1905 med Hotchkiss mitraljøse.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-M11-ladeskinner-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Askild Antonsen - Rustmester Mørchs dobbeltklypede bånd for M/98 i kaliber 6,5x55 mm og 10,15x61R. 25 skudds skinne i messing for M/98 med patroner i kaliber 10,15x61R, 30 skudds skinne i stål for M/11 med patroner i kaliber 6,5x55 mm.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-1901-92-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 92. - Hotchkiss M/98 produsert i 1901 ved Kongsberg Våpenfabrikk. Eksemplaret er utstilt ved Rustkammeret i Trondheim.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-1901-92-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 92.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-1901-92-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 92.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-1901-92-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 92.

./guns/mg/bilder/MG-Kongsberg-Hotchkiss-M98-kal65-Fra1900-1.jpg
Foto: - - Ronny Øvland - Beskrivelse av Kystartilleriets Bagladerskyts

Tilbake til