Luftvernmaskinkanon - NM45
./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-1.JPG
Foto: - - Forsvaret - 20 mm luftvernkanon NM45 i luftmålsstilling.
Modell og produksjon
Type
Luftvernmaskinkanon
Produsent
Rheinmetall/Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Rheinmetall/Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Forsvaret
Modell
NM45
Kaliber
20x139 mm
Tekniske Data
Mekanisme
Gassdrevet
Rørlengde
2000 mm
Antall Rifler
15
Riflestigning
6 grader
Vekt Rør
28 kg
Totallengde
(4m) 400000 mm
Min Elevasjon
-8 grader
Max Elevasjon
82 grader
Retning
+/-180 grader
Totalvekt
620 kg
Prosjektilvekt
0,122 kg
Vo
1050 m/s
Max Rekkevidde
7200m, Effektiv: 1500 m
Beskrivelse
NM45, eller ”Kanon, luftvern, 20mm, tauet: NM45” som den ble kalt i militær terminologi, er et gassdrevet automatvåpen beregnet for bekjempelse av luft- og bakkemål. Selve kanonen ble produsert av Rheinmetall, mens lavett med hjulgang ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

Kanonen trekkes på en spesialtilhenger. Vognstangen kan justeres i lengde slik at kanonen kan trekkes av kjøretøy i klassen ¼ tonn og større. Atskillelse av kanonen i bærelaster foretas uten bruk av spesialverktøy. Alle håndgrep for å gjøre kanonen skuddklar, kan om nødvendig utføres av en mann.

Kanonen rettes både i side og høyde ved hjelp av et ratt. Siderettingsmekanismen kan dessuten utkobles, slik at skytteren kan bruke bena til hjelp for retting i side. Kanonen har ent skjold for beskyttelse mot granatsplinter, rikosjetter og lignende. Det optiske siktet, type FERO-Z13, er normalt påsatt lavetten. Siktet muliggjør en rask målfatting mot luftmål (skytteren i sittende stilling) og markmål (skytteren i liggende stilling).

Kanonen består av følgende hoveddeler: Våpen MK 20-DM5, vugge og ammunisjonstilførsel, overlavett med sete og skjold, underlavett, hjulgang og sikte.

Våpen MK 20-DM5 er et gassdrevet automatvåpen. Tilbringermekanismen drives av gasstrykket og er således uavhengig av sluttstykkets bevegelser. Ammunisjonen kan tilføres fra tre sider, enten fra en av de to ammunisjonskassene, eller fra et stavmagasin, som settes på tilbringermekanismen.

Vuggen tjener som opplagring for våpenet, og er selv lagret i overlavetten ved hjelp av vuggetappene. I vuggen finnes avtrekkerreservo, spennmekanisme, 2 stk rekylbremser, og sikring. Tilbringermekanismen og utkasteren er lagret i klapprammen. På begge sider av vuggen sitter festebraketter for ammunisjonskassene, samt ladevarsler for ammunisjon.

Ammunisjonskassene rommer 75 skudd hver og er innbyrdes ombyttbare. Stavmagasinet rommer 10 skudd. Ammunisjonskassene henges direkte på festebraketten og skiftes raskt med enkle håndgrep. Transportvalsene og ladevalsene er hjelpemidler for transport av ammunisjonen fra ammunisjonskassene inn i tilbringermekanismen. Transportkanalene er fleksible, og har som oppgave å lede ammunisjonen samt redusere de kreftene som ammunisjonsbåndet utsettes for ved skyting.

Overlavetten med sete og skjold er festet til underlavetten med to klembakker og dreies i forhold til underlavetten på et kulelager. Rettingen i side skjer ved overføringer fra venstre ratt, retting i høyde fra høyre ratt. Siderettingen kan frikobles. Festebraketten fir siktet er plassert mellom rattene. Setet er festet til overlavetten ved hjelp av setebolten og to sperrer. Seteryggen er nedslagbar og gir god skytestilling både mot luft- og bakkemål. Skjoldet er festet til overlavetten ved hjelp av 4 bolter og beskytter mot splinter og rikosjetter.

Underlavetten tjener som opplagring for overlavetten og som feste for kanonen til hjulgangen. Den består av et krysstykke med tre ben. To klembakker fester overlavetten til underlavetten. De to korteste bena er avtakbare. Under transport låses vuggen ved hjelp av kjørestillingsstaget.

Hjulgangen er en tohjulet spesialhenger. Festemåten mellom lavett og hjulgang gir mulighet for hurtig veksling fra kjørestilling til skytestilling og omvendt.

Kanonen er utstyrt med optisk sikte av type FERO-Z13. Siktet består av to optiske systemer, ett for bakkemål og ett for luftmål. Okularene er plassert slik at skytterens stilling er sittende for luftmål og liggende for bakkemål.

Siktet for luftmål har en fast og en bevegelig strekplate. Den faste strekplaten består av et kors, et justeringsmerke (optisk akse) og polstråler for forskjellige flyretninger. Den bevegelige strekplaten har en ellipsebue: forsprangskurven. Med forsprangsvelgeren forskyves forsprangskurven i stillinger for 0 (direkte kommende), 250 (lav flyhastighet 250 km/t), 500 (midlere flyhastighet 600 km/t) eller 900 (høy flyhastighet 900 km/t). Skjæringspunktet mellom forsprangskurven og polstrålen for flyretningen er siktepunktet.

Strekplaten for bakkemål er fast med et kors i den optiske akse. Inndelingen til side for korset gir siktepunktet for bevegelige mål. Likeledes finnes oppsatsmerker for avstandene 500-1000 og 1500m.

Strekplatebelysning kan påmonteres ved skyting under dårlige lysforhold. Siktet har en tørkepatron for absorbering av fuktighet.

Merking
Kilder
Flere bilder
./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-2.JPG
Foto: - - Forsvaret - 20 mm luftvernkanon NM45 i bakkemålsstilling.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-6.JPG
Foto: - - Forsvaret - Kanonens hoveddeler.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-3.JPG
Foto: - - Forsvaret - Mating av ammunisjon fra to 75 skuddskasser.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-4.JPG
Foto: - - Forsvaret - Mating av ammunisjon fra 10 skudds stavmagasin.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-5.JPG
Foto: - - Forsvaret - Skuddklart våpen.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-7.JPG
Foto: - - Forsvaret - Optisk sikte.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-8.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-9.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-10.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-11.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-12.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-13.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-14.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-15.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-16.jpg
Foto: - - Forsvaret

./guns/kanon/bilder/Kanon-Rheinmetall-Kongsberg-Luftvern-NM45-20mm-17.jpg
Foto: - - Forsvaret

Tilbake til