Felthaubits - L/20 M/32
./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-KV-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - Serienummer: 1.
Modell og produksjon
Type
Felthaubits
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kaptein Sverre Selmer
Kunde
Artilleriet
Modell
L/20 M/32
Kaliber
120 mm
Produksjonsperiode
1932-
Antall produsert
8
Serienummer
1-8
Tekniske Data
Mekanisme
Horisontal Kilemekanisme
Rørlengde
20 cal (2400 mm)
Lengde Riflet del
1834,5 mm
Antall Rifler
36
Riflestigning
4-9
Vekt Rør
m/ mek 598 kg
Mekanismevekt
45 kg
Totallengde
8260 mm
Maks Rekyllengde
1200 mm
Min Elevasjon
-5 grader
Max Elevasjon
45 grader
Retning
+/-27 grader
Totalvekt
2375 kg
Prosjektilvekt
20,4 kg
Maks Ladning
525 gram
Vo
300 m/s
Max Rekkevidde
6100 m
Beskrivelse
I februar 1930 bestemte Forsvarsdepartementet at det skulle produseres en 12 cm felthaubits til prøve. Tegninger og beregninger ble utført vinteren 1930 av Feltartilleriets artillerikonstruktør, kaptein Selmer, og arbeidet sattes samtidig i gang ved våpenfabrikken. Den vesentlige delen av materialene ble skaffet fra norske stålverk. Arbeidet ble utført som et samarbeid mellom konstruktør og kanonverkstedet. F.eks. ble arbeidsoperasjonene betydelig forenklet og utgiftene dermed forminsket. Haubitsen ble ferdig og prøveskutt 8. februar 1932. Utviklingen hadde da tatt bare 1 år og 9 måneder. Haubitsen gjennomgikk blant annet overtrykkstester og transporttester der den ble trukket bak en lastebil. Strekningen Kongsberg-Oslo ble tilbakelagt på datidens veier på ca. 5 timer.

Felthaubits M/32 har sprikbar lavett, veskebrems og gassfremfører. Røret er smidd i et stykke av kromnikkelstål. Det har 36 høyrevridde rifler med stigning fra 4 til 9 grader. Bakstykket er en horisontal kilemekanisme med hammerlås og snoravtrekk.

I overlavetten danner vuggen leie for veskebrems og gassfremførerens sylinderblokk samt avballaseringsfjærer. Sylinderblokken har tre utboringer, to ved siden av hverandre og en større under. Den oppe til høyre er for veskebremsen. Denne er fylt med 4,8 liter veske med en blanding med en del vann og to deler glyserin. De to andre utboringene i sylinderblokken er for gassfremføringen. Den øverste inneholder kolbestang samt 5 liter veske. Vesken er en blanding med 1 del vann, to deler glyserin og ca 3% natriumhydroksyd. Den underste inneholder skillestempel, indikator, og kvelstoff. Initialtrykket er på 22 atmosfærer. Trykket øker opp til 48 atmosfærer under rekyl. Rekyllengden reguleres automatisk slik at den blir kortere ved høy elevasjon. Største rekyl ved horisontal stilling er 1200 mm, og minste rekyl ved maksimal elevasjon er 950 mm. Avbalanseringsfjærene er montert på hver side av vuggen og opphever rørets fremvekt.

Underlavettens har to lavettben som er delt i to halvdeler slik at bakre del kan svinges opp og festes under kjøring. Benene har rektangulært tverrsnitt som avtar bakover. Bakerst på lavettbena er det festet en kasse som danner feste for de løse spadene. Dybden i bakken kan justeres etter forholdene. Under kjøring festes spaden på lavettbena.

Hjulene er av ask med 12 eiker og hel hjulring av stål. Senere ble det brukt stålhjul med massiv gummi. Hjulene har akselfjæring som oppheves når lavettbena sprikes ut i skuddstilling.

Skjoldet består av over og underskjold. Underskjoldet er festet til lavettakselen og svinges opp under kjøring. Skjoldet er av 3-3,5 mm tykt panserstål, og veier 70 kg.

Side og høyderettingsmekanismene betjenes på venstre side. Siderettingsmekanismen er konstruert etter et tysk prinsipp der overlavetten svinger om en pivottapp. Siktemidlene består av trommelsikte med panoramakikkert (Goerz). Trommelen har strekinndeling og avstandsinndeling for 6 ladninger fra 0-5.

Kanonen ble ladet med enhetspatron med brisantgranatkardeske, granatkardeske, brisantgranat og røykgranat. Det ble brukt et ladningssystem med 5 normalladninger og en overladning. Normalladningene var merket 1-5 med 1 som største ladning. Ladning 1 veide ca 0,5 kg. Med en granatvekt på 20,4 kg og en utgangshastighet på 300 m/s, fikk man en maksimal skyteavstand på 6300 m. Ved bruk av overladning 0 kunne man oppnå 450 m/s med en maksimal skyteavstand på 10300 m.

De 8 kanonene som ble levert ble fordelt på Feltartilleriregiment nr 1 og 2 der de ble brukt for første gang under rekruttskolen i 1936.

Merking
Bakstykkets topp er merket med kronet K, serienummer, f.eks "Nr 6", "12cm. L/20", "M/1932." og "RØR MED MEK. VEKT 598 KG.".

Kilder
Flere bilder
./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-KV-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - Serienummer: 1.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-KV-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - Serienummer: 1.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-KV-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - Serienummer: 1.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-7-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-6-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 6.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-6-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 6.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-6-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 6.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-4-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 4.

./guns/kanon/bilder/Kanon-Kongsberg-M32-L20-4-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Anonym - Serienummer: 4.

Tilbake til