Hvalkanon - M/25
./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-KV-Foto-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - Demonstraskonsskyting for skyttere og bestyrere av 90 mm hvalkanon M/25 med bakladersystem ved Kongsberg Våpenfabrikk 27.07.1926.
Modell og produksjon
Type
Hvalkanon
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/25
Kaliber
90 mm
Produksjonsperiode
1925-1952
Antall produsert
-
Serienummer
-
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Baklader
Rørlengde
1264 mm
Vekt
908 kg
Beskrivelse

I 1925 lanserte både Kongsberg Våpenfabrikk og A/B Bofors sine første bakladerkanoner for hvalfangst. Kongsbergkanonen ble demonstrert 15. august og Boforskanonen 19. august. Det nye med disse kanonene var bruken av patroner som kunne lades opp på forhånd, og som ble lagt i kammeret bakfra. Kammeret ble lukket av en kile. Dette var en kraftig firkantet stålblokk som ble beveget på tvers av løpets retning. Den fungerte som støtbunn for patronen, og inneholdt mekanismen for avfyring. Patronen rommet både kruttladning, forladning og tennperle.

Bakladermekanismen var rask og bruke. Patronen holdt kruttet tørt. Man fikk jevnere skudd. Man kunne bruke røksvakt krutt som gjorde at kanonløpet og mekanismen lettere holdt seg ren. Bakladermekanismen fortrengte etter hvert de gamle munnladningskanonene.

Patronene ble gjort skuddklare om bord i båten. Samme hylsen kunne brukes flere ganger. Ved lading av hylsen skrudde man først inn en brukt tennperle slik at kruttet ikke skulle renne ut av hylsen eller fuktighet komme inn. Ny tennperle ble først satt inn når patronen skulle brukes. Det røksvake kruttet kom i ferdig oppveide pakker. I enden av kruttpakken lå det svartkrutt som fengladning. Denne måtte plasseres mot bunnen av hylsen mot tennperlen. Deretter stappet man forladning ned i hylsen. Kruttladning og forladning fylte til sammen opp hele hylsen. Man kunne også få ferdige reduserte skudd og loppeskudd.

Når kanonen skulle lades, ble den først dreid rundt slik at munningen pekte bakover. Deretter ble harpunleggen tredd i løpet forfra. Den skulle stikkes akkurat så lang inn i løpet at den støtte an mot patronen. For å gjøre dette på en risiko fri måte brukte man lastepatroner uten ladning i kammeret. Når harpunen var på plass ble den surret fast i riktig posisjon ved hjelp av et bendsel som gikk til et feste ved kanonmunningen. Deretter ble granaten skrudd på harpunen og gjort skuddklar. Kanonen ble dreiet med munningen forover, og lastepatronen ble byttet ut med en skarp patron. Kilen ble lukket og kanonen var klar til skudd.

Denne kanontypen var rådende så lenge hvalfangsten pågikk.

Merking

En plate er festet til toppen av kanonløpet. Denne er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, teksten ”KONGSBERG VAABENFABRIK”, samt teksten ”BREMSEN FYLDES HELT MED 2/2 GLYCERIN og 1/3 VAND. DER MEDGAAR 3,2 L. VÆSKE”.

På et lokk på venstre siden av kammeret er det merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt teksten "BREMSEN FYLDES HELT MED GLYCERIN OG 1/3 VAND. DER MEDGAAR 3,2L"

Kilder
Flere bilder
./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-KV-Foto-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - 6 hvalkanoner med utstyr klar for leveranse i mars 1927. 1 stk M/20 forladerkanon og 5 stk M/25 bakladerkanoner.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-KV-Foto-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk - Ronny Øvland - To M/25 hvalkanoner. Våpenfabrikken hadde egen skyteplass ved Tønsberg. I 1931 hadde man rukket å produsere hvalkanon nr 200 som ble vist fram på Sandefjordutstillingen.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-6.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-7.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-8.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-9.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-149-10.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 149. - 90 mm hvalkanon

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-1.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-2.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-3.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-4.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-5.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-6.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-604-7.jpg
Foto: www.sgmuseum.gs - South Georgia Museum - Serienummer: 604.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-553-1.JPG
Foto: - - Tore Sigvartsen - Serienummer: 553. - Denne er utstilt ved Polarmuseet i Tromsø.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-553-2.JPG
Foto: - - Tore Sigvartsen - Serienummer: 553.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-553-3.JPG
Foto: - - Tore Sigvartsen - Serienummer: 553.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-553-4.JPG
Foto: - - Tore Sigvartsen - Serienummer: 553.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-553-5.JPG
Foto: - - Tore Sigvartsen - Serienummer: 553.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-665-1.jpg
Foto: - - Magnus Kvinge - Serienummer: 665. - Dette eksemplaret mangler mange av de eksterne delene.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-665-2.jpg
Foto: - - Magnus Kvinge - Serienummer: 665.

./guns/hval/bilder/Hval-Kongsberg-90mm-Hvalkanon-M25-665-3.jpg
Foto: - - Magnus Kvinge - Serienummer: 665.

Tilbake til