Rifle - M/1711/1851 Tappstusser, kort
./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2499-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499. - Tappstusser M/1711/1851 kort sammen med Sabelbajonett M/1851.
Modell og produksjon
Type
Rifle
Produsent
Zella Mahlis og Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Zella Mehlis, Tyskland
Kunde
Hæren
Modell
M/1711/1851 Tappstusser, kort
Kaliber
15 lødig (17,8 mm)
Produksjonsperiode
1853-1865
Antall produsert
Ukjent andel av 213 lange og korte rifler
Serienummer
Innenfor ca 2323-2973.
Observerte eksemplarer
Tekniske Data
Mekanisme
Perkusjon, Tapp
Totallengde
935 mm
Siktelinje
389 mm
Pipelengde
551 mm
Pipediameter v/munning
29 mm
Antall rifler
5
Rifling
Høyre
Riflestigning
1:1430
Vekt
3700 gram
Skjefte
Brunbeiset valnøtt
Sikte
Vinkellamellsikte og åpent korn
Utstyr
Sabelbajonett M/1851
Beskrivelse

Kongsberg Våpenfabrikk begynte å endre eldre våpen fra flintlås til perkusjonslås i 1841. Omgjøring av geværer ble prioritert. Riflene fra 1711 var i dårlig forfatning og ble midlertidig kassert. Så sent som i 1863-65 ble riflene revurdert brukbare våpen gjort om til perkusjonstenning og tappstusserne M/1851 uten å gå veien om 1841-omgjøringen. M/1711/1851 ble approbert 3. mars 1851.

Riflens lengde er 935 mm uten bajonett og 1595 mm med bajonett. Vekten er 3,7 kg uten bajonett og 4,4 kg med bajonett.

Pipen er 551 mm lang og åttekantet. Tykkelsen ved munningen er 29 mm og ved kammerenden 33 mm. Den minste tykkelse har den 230 mm fra munningen hvor den målet 25 mm. Pipen har siktekorn i messing. Det er høyest i forkant og står på en plate som er innfelt i pipen. Geværet har vinkellamellsikte. Fra pipens kammerende til siktet er det 125 mm. Viserlinjen er 389 mm. Fremme på høyre side er det to klakker for feste av bajonetten. På undersiden er det et øre med hull for rembøyleskruen. Lengre bak er det to stiftører for feste av pipen til skjeftet. Løpet har 5 høyrevredne rifler med en omdreining på ca 1430 mm. Pipen er brunert. Den har fått ny svansskrue med tapp. Skruen er 16 mm lang og har 6 gjenger. Tappen er 33 mm lang med en spiss ende på 8 mm i diameter. Svansskruebladet er bredere bak enn fremme. Det er 50 mm langt og tvert avskåret bak.

Kappe, bøylebeslag, sideblikk, rørken og nesebeslag er av jern. De er pent utformet. Kappen er hæl og en 185 mm langt ombrett over kolbenakken. Den er festet med en skrue ved tåen og en på nakken.

Bøylebeslaget er 320 mm langt. Flikens ender er bladformet. På bøylens underside er det 2 langsgående renner. Til den fremre flik er det festet en bremsefjør for ladestokken. Fliken er festet til skjeftet med en stift igjennom bøylefoten. Den har rektangulært tverrsnitt og er festet til fliken med en gjenget tapp. Den bakre flik er festet med en skrue.

Den fremre rembøyle er festet til øret på pipen 95 mm fra munningen. Den bakre rembøyle er festet til fremre kant av avtrekkerbøylen.

Sideblikket er 157 mm langt og har form som en drage. Riflen har tre sylindriske rørken. De er festet til skjeftet med en stift.

Nesebeslaget er 40 mm langt og er lukket i framkant.

Underbeslaget er 87 mm langt. Midtpartiet er rektangulært, mens det fremre parti er smalere og avrundet fremme. Bakpartiet er bladformet.

Låsblikket er 160 mm langt. Den fremre del er plan med brukkne kanter, den bakre delen er svakt hvelvet. Låsen er omgjort fra flintlås til perkusjonslås. Ved omgjøringen har låsen fått ny nuss, stang og studdel. Da fangpannen ble fjernet ved omgjøringen beholdt man fengpannestolpen som ble loddet til blikket. Den bakre låsblikkskrue er gjenget gjennom stolpen og inn i blikket. Det er ikke forsterkningsknast ved hullet for den bakre låsblikkskrue.

Skjeftet er av brunbeiset valnøtt. Bakskjeftet 384 mm langt. Forskjeftet rekker frem til et par mm bak pipeenden. Kolben har kinntre og på høyre side leddik med skyvelokk. Opprinnelig må leddiken ha rommet kuletang, kuletrekker, krasser og kruttmål, men er gjort mindre med en innlimet trekloss. Den gir da bare plass for kombinert kulefreser og visker. Skjeftet er pent skåret rundt lås, sideblikk og svansskrueblad samt på forskjeftet og kinntreet. På kolbehalsen er det festet et tomskilt med Fredrik 4s speilmonogram. Bak kolbenesen er den en messingskrue som viser øyets avstand fra siktet når det skal benyttes for avstandsbedømmelse.

Ladestokken er 555 mm lang og konisk. I den tykke enden er det et hode med uttakning for kulespissen, og i den tynne enden er det gjenger for den kombinerte kulefreser og visker.

Merking

Merkingen på disse gamle geværene kan variere fra eksemplar til eksemplar. Et eksempel på merking av M/1711/1851 kort:

Pipens overside er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225). Pipens høyre side er merket med E 1 som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 1. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr. 228), filermerke HH (merkekatalogen nr. 837), samt en stilisert J som er kontrollmerket til Christian Gotlieb Jacobsen (merkekatalogen nr. 1075). Pipens venstre side er merket med en maske fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr.2283). Pipens underside er merket med to stiliserte Eer som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn i forbindelse med 2. gangs trykkskytingskontroll (merkekatalogen nr. 224), og bokstaven A (merkekatalogen nr. 426)

Tennklossen er merket med en stilisert E som er kontrollmerket til Magnus Engelschiøn (merkekatalogen nr. 225), Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K (merkekatalogen nr. 1275).

Låsblikket er merket med K uten krone (merkekatalogen nr. 1184), samt merket MELS fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr. 1515). Låsblikkets innside mer merket med bokstavene HK fra Zella Mehlis (merkekatalogen nr. 850).

Kilder
Flere bilder
./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2499-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2499-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2499-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Svein Rudnå - Serienummer: 2499.

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2363-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - M/1711/1851 Tappstusser, kort forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.005601)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2363-3.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (FMU.005601)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2363-2.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (FMU.005601)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2363-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (FMU.005601)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2363-5.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2363. - (FMU.005601)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2568-1.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - M/1711/1851 Tappstusser kort forandret ved Kongsberg Våpenfabrikk (FMU.003970)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2568-6.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (FMU.003970)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2568-4.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (FMU.003970)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2568-5.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (FMU.003970)

./guns/forandring/bilder/Tappstusser-Kongsberg-M1711-1851-Kort-2568-7.jpg
Foto: www.digitaltmuseum.no - Rustmester Askild Antonsen - Serienummer: 2568. - (FMU.003970)

Tilbake til