Fangst/Redning - M/48 (Mannlicher M/1895)
./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-6.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Kongsberg fangst- og redningsgevær M/48 produsert med utgangpunkt i Mannlicher M/1895.
Modell og produksjon
Type
Fangst/Redning
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/48 (Mannlicher M/1895)
Kaliber
10,15mm/12mm
Produksjonsperiode
1948-1952
Antall produsert
3000 (M/48 og M/52 totalt)
Serienummer
Spredte
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Totallengde
1050 mm
Pipelengde
500 mm
Antall rifler
Ingen
Vekt
9000 gram
Sikte
Åpne sikter, skur og korn
Beskrivelse

Kongsberg M/48 geværet går under flere betegnelser i Kongsberg Våpenfabrikk sine dokumenter; Kongsberg Harpungevær M/48, Kongsberg Fangstgevær M/48, Kongsberg Redningsgevær M/48, Kongsberg Redningsgevær M/48 Revidert. Alle disse er i praksis ett og samme våpen som er levert med forskjellig utstyr.

Det ble levert to forskjellige sett av M/48. Ett for fangst og ett for redning. I settet for fangstgeværet inngikk blant annet harpuner, drivpatroner for harpuner og skarpe patroner. I settet for redningsgeværet inngikk blant annet redningspiler, raketter og drivpatroner for redningspiler.

Løpet og kaliberet var identisk for både fangst- og redningsgeværet. Kaliberet var 10,15mm Jarmann, men løpet er glattboret. I noen våpen kan de opprinnelige riflene være delvis synlig. Begge våpnene kunne skyte skarpe riflepatroner, men det var kun fangstgeværene som ble levert med slike patroner. Riflepatronene var kun ment brukt som drepeskudd ved båtripen, og siden løpet var glattboret, så egnet ikke disse våpnene seg til skyting av kuler på lange hold.

For utskyting av harpuner og piler ble det brukt spesielle drivpatroner. Drivpatronene var enten 10,15mm Jarmann hylser med en drivladning, eller en nedkortet hylse i 12mm med drivladning. Begge typer kunne brukes i M/48.

M/48 ble produsert med utgangspunkt i militære rifler av typen Mannlicher (merket HEMBRUG på kassen) eller Gewehr 98/40. M/48 avløste M/28 som var produsert på Jarmann geværer.

En interessant detalj er at KV i 1952 opererte med betegnelsen Kongsberg Redningsgevær M/48 Revidert for M/48 geværer som hadde blitt utstyrt med ny rakett med innebygget brannrør samt tynnere nylonline. Dette ble gjort for å få økt rekkevidde slik at våpenet ble i henhold til den internasjonale sjøsikkerhetsoverkomstens artikkel 23 som krevde 250 yards rekkevidde. Med ny rakett ble rekkevidden 230-270 meter ved optimal utskytingsvinkel på 25-30 grader.

Merking

Låskassene beholdt hele eller deler av sin opprinnelige merking. Typisk vises teksten "HEMBRUG 1915" på kassens venstre side, der 1915 er produksjonsåret på det opprinnelige våpenet. Pipens venstre side er merket med serienummer og kontrollstempel (A i firkant). Serienummer kan være skjult av stokken. I tillegg har ofte geværene opprinnelig serienummer på kasse og/eller sluttstykke.

Kilder
Flere bilder
./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-5.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Kongsberg Fangstgevær M/48.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-4.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Kasse for Kongsberg Fangstgevær M/48.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-8.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Kassens venstre side har den opprinnelige frabrikkmerkingen fra Hembrug.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-9.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Løpets venstre side er merket med serienummer og kontrollmerke.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-7.jpg
Foto: - - Jon Steinsnes - Prisliste for M/48 med tilhørende utstyr.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Kongsberg fangst- og redningsgevær M/48 produsert med utgangpunkt i Mannlicher M/1895.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Pipens venstre side er merket med serienummer (delvis skjult av stokken), samt kontrollmerke (A i firkant). Kassen er merket HEMBRUG 1916.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-8.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Toppen av pipen er merket med kronet K. Toppen av kassen er merket med kronet K, samt opprinnelig serienummer 757BB.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-9.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Sluttstykket har beholdt opprinnelig merking.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-757BB-10.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Terje Henriksen

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Terje Henriksen

./guns/fangst/bilder/Fangst-Kongsberg-M48-Hembrug-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Terje Henriksen

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

Tilbake til