Fangst/Redning - M/48 (Gewehr 98/40)
./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-15.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094. - Kongsberg redningsgevær M/48 basert på Gewehr 98/40. Dette eksemplaret har glatt pipe i kaliber 12 mm. Kolbekappen mangler.
Modell og produksjon
Type
Fangst/Redning
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Konstruktør
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Sivil
Modell
M/48 (Gewehr 98/40)
Kaliber
10,15mm/12mm
Produksjonsperiode
1948-1952
Antall produsert
3000 (M/48 og M/52 totalt)
Serienummer
Spredte
Tekniske Data
Mekanisme
Bolt
Antall rifler
Ingen
Beskrivelse

Kongsberg M/48 geværet går under flere betegnelser i Kongsberg Våpenfabrikk sine dokumenter; Kongsberg Harpungevær M/48, Kongsberg Fangstgevær M/48, Kongsberg Redningsgevær M/48, Kongsberg Redningsgevær M/48 Revidert. Alle disse er i praksis ett og samme våpen som er levert med forskjellig utstyr.

Det ble levert to forskjellige sett av M/48. Ett for fangst og ett for redning. I settet for fangstgeværet inngikk blant annet harpuner, drivpatroner for harpuner og skarpe patroner. I settet for redningsgeværet inngikk blant annet redningspiler, raketter og drivpatroner for redningspiler.

Løpet og kaliberet var identisk for både fangst- og redningsgeværet. Løpet er glattboret i kaliber 12 mm. I noen våpen kan de opprinnelige riflene være delvis synlig. Begge våpnene kunne skyte skarpe riflepatroner, men det var kun fangstgeværene som ble levert med slike patroner. Riflepatronene var kun ment brukt som drepeskudd ved båtripen, og siden løpet var glattboret, så egnet ikke disse våpnene seg til skyting av kuler på lange hold.

For utskyting av harpuner og piler ble det brukt spesielle drivpatroner. Drivpatronene var enten 10,15mm Jarmann hylser med en drivladning, eller en nedkortet hylse i 12mm med drivladning. Begge typer kunne brukes i M/48.

M/48 ble produsert med utgangspunkt i militære rifler av typen Mannlicher (merket HEMBRUG på kassen) eller Gewehr 98/40. M/48 avløste M/28 som var produsert på Jarmann geværer.

En interessant detalj er at KV i 1952 opererte med betegnelsen Kongsberg Redningsgevær M/48 Revidert for M/48 geværer som hadde blitt utstyrt med ny rakett med innebygget brannrør samt tynnere nylonline. Dette ble gjort for å få økt rekkevidde slik at våpenet ble i henhold til den internasjonale sjøsikkerhetsoverkomstens artikkel 23 som krevde 250 yards rekkevidde. Med ny rakett ble rekkevidden 230-270 meter ved optimal utskytingsvinkel på 25-30 grader.

Merking

Pipens topp er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Pipens venstre side er merket med serienummer og kontrollmerke A i ring (Halvdan Alstad) ved kassen. Pipens venstre side er også merket med "KONSGBERG VÅPENFABRIKK CAL. 12 m/m MADE IN NORWAY PATENTS PENDING".

Kilder
Flere bilder
./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-14.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-16.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-17.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094. - Pipen er merket med serienummer og kontrollmerke A i ring (Halvdan Alstad).

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094. - Pipen er merket med "KONSGBERG VÅPENFABRIKK CAL. 12 m/m MADE IN NORWAY PATENTS PENDING".

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-18.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-20.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/bilder/Redning-Kongsberg-M48-G98-40-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Ole Christian Smestad - Serienummer: 3094.

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Fangstgevaer-m48-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-9.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-10.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-11.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-12.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

./guns/fangst/dokumenter/Dokument-KV-Redningsgevaer-m48-13.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk

Tilbake til